Listeria

Vad är listeria?

Listeria (Listeria monocytogenes) är en vanlig bakterie som lever i jord och vatten.

Listeria kan orsaka sjukdomen listerios hos människor via livsmedel som kontaminerats med bakterien.

Hur smittar listeria?

Tiden från intag av ett livsmedel som innehåller listeriabakterier till symtomdebut varierar från en vecka till tre månader. Tiden beror på mängden listeriabakterier i livsmedlet och personens motståndskraft.

De som får sjukdomen är oftast

 • äldre personer
 • personer som på grund av en sjukdom eller läkemedelsbehandling har nedsatt motståndskraft
 • gravida kvinnor
 • nyfödda.

Av dem som insjuknar i listerios avlider 25 procent. Särskilt äldre, multisjuka och nyfödda är i riskzonen. I övrigt friska vuxna och barn får sällan en allvarlig form av sjukdomen.

Listerios hos nyfödda

Vid tidiga infektioner har barnet fått smittan från mamman via moderkakan.

Mamman har sannolikt haft symtom på en infektion med feber, fostervattnet är ofta grönt och barnet visar redan vid födseln symtom på en svår allmäninfektion.

Vid senare infektioner har mamman vanligen inga infektionssymtom. Barnet har förmodligen fått smittan från förlossningskanalen under förlossningen eller snart efter förlossningen.

Symtomen hos barnet bryter ut några dagar eller veckor efter förlossningen och sjukdomen yttrar sig ofta som hjärnhinneinflammation.

Hur kan smitta av listeriabakterien förebyggas?

Så här minskar du listeriarisken:

 • Tillred kött och fisk noggrant tills det är genomstekt
 • Skölj färska grönsaker och rotsaker noga innan de serveras, både före och efter att de skalas
 • Förvara rått kött och rå fisk åtskilt från grönsaker, tillagad mat och färdigmat
 • Undvik opastöriserad mjölk och produkter tillverkade av sådan
 • Tvätta händerna och diska knivar och skärbrädor efter att de kommit i kontakt med de otillredda livsmedel som nämns ovan
 • Ha tillräckligt kallt i kylskåpet. En lämplig temperatur för de flesta livsmedel är under +6 °C. En säker temperatur för fiskprodukter är dock högst +3 °C.
 • Använd inte produkter som passerat sista förbrukningsdag
 • Använd öppnade produkter så snart som möjligt
 • Risken för efterkontaminering finns för alla produkter som hanteras efter upphettning till exempel genom att man skivar, strimlar eller skär dem.

Rekommendationer för riskgrupper

 • Hetta upp frysta grönsaker före servering
 • Ät endast ordentligt upphettade kött- och fiskprodukter
 • Drick inte opastöriserad mjölk och ät inte produkter tillverkade av sådan
 • Undvik också mögel- och kittostar tillverkade av pastöriserad mjölk, till exempel brie, gorgonzola, chèvre, vacherol och taleggio, om de serveras oupphettade.
 • Upphetta matrester och färdigmat rykande varma före servering
 • Produkter som äts som de är bör du helst förbruka i god tid före sista förbrukningsdag. Andra exempel på riskfylld mat är öppnade förpackningar med färdigmat och charkuterier som förvaras öppnade länge eller som läggs i frysen den sista förbrukningsdagen och inte hettas upp ordentligt före servering
 • Undvik aladåb
 • Undvik vakuumförpackade, gravade eller kallrökta fiskprodukter.

Vilka är symtomen på listerios?

Den som insjuknar i listerios kan vara symtomfri eller få symtom som liknar en mycket lindrig förkylning eller magsjuka.

Hos äldre och personer vars motståndskraft är nedsatt på grund av en underliggande sjukdom uppträder listerios vanligen som en allvarlig allmäninfektion eller som hjärnhinneinflammation.

Sjukdomar eller situationer som försvagar motståndskraften kan till exempel vara

 • cancer
 • aids
 • lever- och njursjukdomar
 • kortisonbehandling.

Gravida som drabbas av listerios kan få en febersjukdom som påminner om en vanlig influensa med symtom som feber, huvudvärk och muskelsmärtor. Listerios kan leda till missfall eller för tidig förlossning.

Hur konstateras listerios?

Listeriabakterien kan odlas från blod, ryggmärgsvätska eller andra infektionshärdar. När det gäller nyfödda kan bakterien dessutom odlas från hud, moderkaka eller fostervatten. Laboratorieundersökningar av listeria (på finska)

Hemma hos en person som insjuknat i listerios kan det livsmedel som orsakat sjukdomen finns kvar. Det är bra att diskutera med det lokala miljö- och hälsoskyddet om livsmedlen bör undersökas. I synnerhet industriella livsmedel riskerar att sprida smittan vidare.

Med patientens samtycke kan en hälsovårdsinspektör göra en livsmedelsprovtagning hemma hos patienten för undersökning av listeria.

Hur behandlas listerios?

Sjukdomen kräver nästan alltid en intravenös antimikrobiell behandling på sjukhus.

Vid listerios under graviditetstiden kan tidigt insatt antibiotikabehandling förebygga en infektion hos fostret eller den nyfödda.

Hur vanligt är det med listerios?

Läs om förekomsten av listeria i Finland (på finska)