Blödarfeber

Vad är viral blödarfeber?

Blödarfebrar är sjukdomar som orsakas av virus. De är i allmänhet allvarliga, men mycket sällsynta i Europa.

Blödarfebrar orsakas av flera olika virus och de är zoonoser, dvs. sjukdomar som smittar från djur till människa. Den enda typen av blödarfeber som förekommer i Finland är sorkfeber, som orsakas av puumalavirus. Sorkfeber har vanligen en relativt lindrig sjukdomsbild.

Hur smittar blödarfeber?

En del sjukdomsalstrare (arbovirus) förökar sig förutom i däggdjur också i myggor och fästingar, som kan överföra smittan till människan.

Andra sjukdomsalstrare (arenavirus) kan spridas som aerosolsmitta direkt från djursekret till människan. Enligt forskningen är fruktfladdermusen en trolig reservoar för filovirus (ebola och marburg), som orsakar allvarlig blödarfeber.

Tabell över de viktigaste typerna av blödarfeber, deras vektor, reservoardjur och utbredningsområde
Sjukdom Smitta/Vektor Djur, reservoar Utbredningsområde
Denguefeber myggor apor, (människor) Afrika, Asien, Sydamerika, Karibien
Gula febern myggor apor, (människor) Afrika,Sydamerika
Lassafeber aerosolsmitta råttor Västafrika
Rift Valley-feber myggor flera däggdjur Afrika
Krim-Kongo-blödarfeber fästingar flera däggdjur, gnagare Europa, Afrika, Asien
Filovirus –ebola, marburg blod- eller sekretexponering vilda djur fruktfladdermöss, apor, andra infekterade äggdjur Afrika

 

En del av de virus som orsakar blödarfeber har visat sig kunna smitta mellan människor.

Risken för smitta mellan människor är störst i samband med Krim-Kongo-blödarfeber, lassafeber och ebola- och marburgvirusinfektioner. Smittan överförs huvudsakligen via blod och sekret.

Hur kan blödarfebersmittan förebyggas?

Med undantag för gula febern, finns det ännu inget vaccin mot blödarfeber som har godkänts av myndigheterna.

Genom att skydda sig mot myggor och fästingar kan man minska sjukdomsrisken, åtminstone i fråga om en del av sjukdomarna.

Vilka är symtomen på blödarfeber?

Inkubationstiden varierar beroende på sjukdomen och sjukdomsalstraren. Den är vanligtvis 5–10 dagar, men kan också vara upp till 3 veckor.

De första symtomen påminner ofta om förkylningssymtom:

  • feber
  • huvudvärk
  • muskelvärk
  • magsmärtor
  • diarré
  • halsont.

Vilka är följdsjukdomarna och konsekvenserna av blödarfeber?

I svårare fall uppkommer det efter några dagar

  • blödningar från näsa och tandkött
  • blödningar under huden
  • blodiga kräkningar
  • blödningar i inre organ.

Dödligheten varierar mellan 30 och 90 procent, beroende på sjukdomsalstraren.

Hur konstateras blödarfeber?

Blödarfeber kan konstateras genom påvisning av antikroppar eller sjukdomsalstrare i blodprov. Beroende på sjukdomsalstraren kan virus även påvisas i andra prov som urin eller saliv.

Hur behandlas blödarfeber?

Det finns ingen läkemedelsbehandling mot viral blödarfeber. Behandlingen är symtomatisk och svåra fall kräver intensivvård.

Hur vanligt är det med blödarfeber och hur sker uppföljningen?

Hittills har inga allvarliga fall av viral blödarfeber påträffats i Finland, med undantag för dengueinfektioner hos resenärer.

Lassafeber har konstaterats i bland annat Nigeria, Guinea, Sierra Leone och Liberia.

Ebola har förekommit som begränsade epidemier i Centralafrika och Östafrika mellan 1995 och 2012. I mars 2014 utbröt en ebolaepidemi i Guinea i Västafrika och därefter konstaterades tusentals fall av ebolafeber även i Liberia och Sierra Leone.

År 1967 smittades 25 laboratorieanställda i Europa med marburgvirus via kontakt med apor som importerats från Uganda. Efter det har marburgfeber påträffats åtminstone i Uganda, Zimbabwe och Kenya.

Krim-Kongo-blödarfeber förekommer i Östeuropa, Sydeuropa, Central- och Västasien och Afrika. Förekomsten av denguefeber är vida utbredd i världen (se tabellen) och gula febern förekommer framför allt i Afrika.

THL följer den internationella lägesbilden för smittsamma sjukdomar och får regelbundet information om betydande förekomster av blödarfeber via ECDC och WHO.