MERS-coronavirus

Fall av lunginflammation orsakade av coronavirus COVID-19 har i början av året konstaterats i Wuhan i Kina. THL följer med läget och lägger upp den senaste informationen på sin webbplats. 
Aktuellt om coronaviruset COVID-19

Vad är MERS-coronavirus?

Ett nytt coronavirus, Middle East Respiratory Syndrome (MERS-CoV), konstaterades för första gången i Saudi-Arabien i september 2012 hos en patient som avled i en allvarlig infektion i andningsvägarna. 

Coronavirus är en grupp virus som har påträffats hos såväl människor som djur. 

Hos människor orsakar coronavirus i vanliga fall en lindrig luftvägsinfektion. Även allvarliga infektioner som rentav leder till döden har konstaterats, som SARS-epidemin (severe acute respiratory syndrome) 2003.

Hur smittar MERS-coronaviruset?

Coronavirus som orsakar sjukdomar hos människor smittar via luftvägssekret. 

Det finns fortfarande ingen exakt kunskap om smittkällorna och -vägarna för MERS-coronavirus. Det finns dock mycket bevis på att MERS-virus förekommer hos kameler och att människan smittas direkt eller indirekt av kameler. 

Viruset smittar också mellan människor i synnerhet i sjukhusmiljö, men det krävs sannolikt mycket nära kontakt med en insjuknad person för att bli smittad. 

Hur kan man förebygga MERS-coronaviruset?

I länder där MERS-coronavirussmitta förekommer är det bra för turister att undvika 

 • nära kontakt med djur i naturen, bland annat kameler och fladdermöss 
 • nära kontakt med husdjur och nyttodjur samt deras avföring.

Dessutom ska man i mån av möjlighet undvika nära kontakt med personer med luftvägsinfektion i de länder där viruset förekommer.

Åtgärder vid fall av MERS-coronavirus

Det lönar sig alltid för resenärer att undvika

 • rått eller otillräckligt tillagat kött
 • opastöriserade mjölkprodukter och produkter som tillagats av dessa
 • otvättade grönsaker och frukter.

Resenärer bör dricka vatten på flaska eller kokat vatten. 

En viktig metod för att förebygga smitta är också att iaktta noggrann handhygien, liksom för andra smittsamma sjukdomar. Tvätta händerna tillräckligt ofta med tvål och vatten och använd handsprit vid behov. 
Allmänna hygienregler

Vilka är symtomen på MERS-coronaviruset?

Enligt nuvarande uppgift har den största delen av personerna som insjuknat haft en allvarlig infektion i luftvägarna, till exempel lunginflammation. 

Sjukdomsbilden har omfattat 

 • feber
 • hosta
 • andnöd.

I vissa fall har njursvikt förekommit. Flera av de insjuknade har även konstaterats ha diarré. För personer med immunbrist har sjukdomsbilden varit atypisk i vissa fall. 

Risken att insjukna i allvarlig MERS-coronavirusinfektion ökar av 

 • diabetes
 • hjärtsjukdom
 • rökning.

Hos personer som inte har några grundsjukdomar kan en MERS-infektion ha lindriga eller inga symptom. 

Hur diagnostiseras MERS-coronaviruset?

En infektion orsakad av MERS-coronaviruset konstateras genom att viruset påvisas i ett sekretprov från luftvägarna genom PCR-teknik. 

I specialiserade viruslaboratorier kan MERS-coronavirus också odlas.

Laboratorieundersökningar av MERS-coronavirus

Hur behandlas infektioner orsakade av MERS-coronaviruset?

Behandlingen är symtomatisk och kan kräva intensivvård. Det finns varken läkemedelsbehandling eller vaccin mot MERS-coronaviruset.

Hur vanligt är MERS-coronavirus och hur sker uppföljningen?

I Finland har det inte konstaterats ett enda sjukdomsfall orsakat av MERS-coronavirus.

Smittan har förekommit i Mellanöstern, främst i Saudiarabien, Arabemiraten, Jordan och Qatar. 

Virus har följt med resenärer till 

 • Europa (England, Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Österrike, Grekland, Turkiet och Italien)
 • Afrika (Tunisien och Algeriet) 
 • Asien (Sydkorea, Filippinerna, Malaysia, Thailand och Kina) 
 • USA.