Springmask

Vad är springmask?

Springmask, dvs. Enterobius vermicularis, är en 3–13 mm lång, ljus och spolformad parasit som lever i området kring blindtarmen. 

Springmask påträffas bara hos människor.

Hur smittar springmask?

Smittan sker när en person sväljer springmaskens ägg. 

Honmaskarna kommer fram nattetid och lägger sina ägg runt anus. Äggen kan spridas mellan människor via händer och ibland till exempel via dörrhandtag eller sänglinne. 

Äggen kan också överleva i damm. Det tar ungefär en månad från smittillfället till de första symtomen.

Hur kan springmasksmitta förebyggas?

Genom följande åtgärder kan man förhindra att springmaskens ägg kommer in i mag-tarmkanalen:

  • Klipp naglarna korta för att förhindra att springmaskägg fastnar under dem. 
  • Tvätta händerna före måltider och efter toalettbesök. Undvik mat som äts med fingrarna. 
  • Byt kläder och sänglinne dagen efter intaget av läkemedel.
  • Städa hemmet dagen efter intaget av läkemedel. Oftast räcker det med en vanlig veckostädning: dammsug och torka av ytor, särskilt noggrant på toalettdörrens handtag och toalettkranarna. 
  • Tvätta gärna barnens kramdjur och dammsug madrasser, täcken och kuddar. 

För att bli av med springmask kräver ibland upprepade läkemedelsbehandlingar och upprepad städning.

Vilka är symtomen på springmasksmitta?

Springmaskinfektion orsakar klåda i analöppningen, främst nattetid. Klådan orsakas av ett sekret som finns på äggens yta. 

Hur kraftiga symtomen är varierar, och hos vuxna kan smittan vara symtomfri.

Hur konstateras springmasksmitta?

Vid misstanke om springmask tas ett prov med bomullspinne från huden kring anus. Ett laboratorium undersöker provet för att upptäcka springmaskägg. 

Äggen är genomskinliga och bara 0,05 x 0,07 mm stora. Därför kan de inte ses med blotta ögat.

Det kan hända att man observerar maskar på huden kring anus eller i avföringen, och ibland kan diagnosen fastställas utifrån sådana observationer.

Hur behandlas en springmaskinfektion?

Det finns både receptfria och receptbelagda läkemedel för behandling av springmasksmitta. 

Läkemedelsbehandlingen upprepas efter två veckor. I regel bör hela familjen behandlas samtidigt. Om flera barn i en daghemsgrupp eller skolklass har symtom är det vanligt att hela gruppen behandlas.

Hur vanligt är det med springmaskinfektion och hur sker uppföljningen?

Det finns ingen statistik om antalet springmaskinfektioner i Finland. I undersökningar har dock flera procent av barnen under skolåldern haft en infektion. 

Springmask kan spridas bland annat på daghemmen och i skolorna. Infektionerna har inget samband med dålig hygien eller omsorg.