EHEC

Vad är EHEC?

EHEC är en förkortning av namnet på bakterien enterohemorragisk Escherichia coli.  

E. coli är en tarmbakterie som bland annat kan orsaka urinvägsinfektion. EHEC är E. coli som producerar shigatoxiner och orsakar bloddiarré.

Hur smittar EHEC?

Tarmkanalen hos nötkreatur, men ibland även får och getter fungerar vanligtvis som bakteriens reservoar. En väldigt liten mängd bakterier, bara 10–100 stycken, kan orsaka infektion.

Smittan får man i allmänhet

 • via mat som är kontaminerad med avföring och dåligt tillagad
 • via dricks- och badvatten
 • via händerna från en person till en annan, till exempel i en familj
 • genom att vidröra djur som har EHEC-bakterien.

Hur förebyggs EHEC-infektion?

Du kan minska smittorisken med följande metoder:

 • tvätta händerna omsorgsfullt med tvål och vatten i samband med toalettbesök, blöjbyten och innan du hanterar och tillreder mat 
 • tvätta händerna omsorgsfullt med tvål och vatten i ladugårdar och efter besök på gårdar med djur
 • tillred allt kött noggrant tills det är genomstekt
 • smaka inte på rå köttfärs eller annat rått kött
 • förvara rått kött, köttfärs och produkter bestående av rått kött separat från andra livsmedel i kylskåpet
 • hantera rått kött med andra köksredskap, bland annat knivar och skärbräden, än övriga livsmedel
 • tvätta råa grönsaker omsorgsfullt 
 • undvik opastöriserad mjölk och produkter tillverkad av sådan.

Anvisningar för att förebygga EHEC-smitta (på finska)

Vilka är symtomen på en EHEC-infektion?

De vanligaste symtomen på EHEC-infektion är blodig feberfri diarré och magkramper. I början kan även kräkningar förekomma. Även symtomfria infektioner förekommer i synnerhet hos vuxna.

Symtomen på EHEC-infektion börjar i allmänhet 3–4 dygn efter smittan. Diarrén pågår i regel 4–10 dygn. 

Hos vuxna utsöndras EHEC-bakterien i avföringen i cirka en vecka och hos barn cirka 1–3 veckor. Det är ovanligt med längre bärarskap av EHEC-bakterien än så.

Vilka är följdsjukdomarna och konsekvenserna av EHEC?

Omkring 5–10 procent av dem som fått smittan utvecklar hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS). Då bryts röda blodkroppar ner (hemolytisk anemi), mängden blodplättar minskar (trombocytopeni) och man får akut nedsatt njurfunktion. 

HUS kan leda till bestående njurskada eller rentav döden. Småbarn och äldre personer är mer mottagliga för de svårare formerna av infektionen.

Hur konstateras en EHEC-infektion?

EHEC-bakterien kan konstateras genom odling av avföringsprov eller genom en kombination av PCR- och odlingsundersökning.

Laboratorieundersökningar av EHEC-bakterien

Hur behandlas en EHEC-infektion?

EHEC-infektionen rekommenderas inte behandlas med antimikrobiella läkemedel. 

Personer som insjuknar i hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS) vårdas på sjukhus. 

Hur vanligt är det med EHEC och hur följs situationen upp?  

Läs om förekomsten av EHEC i Finland (på finska)