Chikungunya

Vad är chikungunya?

Chikungunya är en tropisk febersjukdom som orsakas av virus. Sjukdomen förekommer främst i Afrika, nordöstra Asien och indiska halvön. 

Chikungunyavirus tillhör släktet togavirus. Till samma släkte hör också bland annat Sindbisvirus, som orsakar pogostasjuka som även påträffas i Finland. I naturen är apor bärare av chikungunyavirus.

Hur smittar chikungunya?

Chikungunya överförs till människor i första hand via myggor

Viruset sprids av de dagaktiva myggorna Aedes aegypti och Aedes albopictus, som tillhör Aedes-släktet. Samma myggor sprider även dengue- och zikavirus.

I sällsynta fall kan chikungunya överföras från mamman till fostret. I teorin kan sjukdomen även smitta genom blod- eller organtransplantation, men hittills har inga sådana smittfall dokumenterats.

Hur chikungunyasmittan förebyggas?

Det enda sättet att förebygga chikungunyasmitta är att skydda sig mot myggstick.

Mot stick skyddar bland annat

 • myggmedel 
 • myggnät 
 • ljusa långärmade tröjor och långbyxor. 

Eftersom myggan som sprider chikungunya är aktiv dagtid måste man skydda sig mot mygg från soluppgången till solnedgången. 

Hur du skyddar dig mot myggstick (Resenärens hälsoguide, på finska) 

Det finns inget vaccin mot sjukdomen.

Vilka är symtomen på chikungunya?

Vanliga symtom på chikungunya är snabbt stigande feber och framför allt kraftig ledvärk, som har gett sjukdomen sitt namn. 

Symtomen uppträder i genomsnitt 3–7 dagar efter smittillfället. 

Andra vanliga symtom är bland annat

 • muskelvärk
 • huvudvärk
 • illamående
 • trötthet
 • hudutslag. 

I vissa fall kan sjukdomen vara förknippad med 

 • andningssymtom
 • hjärtsvikt
 • hjärn- eller hjärnhinneinflammation. 

Den akuta sjukdomsfasen pågår i ungefär en vecka, men i vissa fall kan ledvärken fortsätta i flera månader.

Chikungunya är nära besläktad med pogostasjuka, som förekommer även i Finland.

Hur konstateras chikungunya?

Sjukdomen konstateras genom påvisning av antikroppar eller virusgenom i blodprov. Antikropparna framträder i blodet några dagar eller senast en vecka efter smittillfället.

Hur behandlas chikungunya?

Det finns ingen läkemedelsbehandling mot chikungunya, utan behandlingen är symtomatisk.

Hur vanligt är det med chikungunya och hur sker uppföljningen?

Viruset påträffades för första gången 1952, då det orsakade en epidemi i Tanzania. Sjukdomens namn chikungunya kommer från ett språk i området och betyder ”det som är böjt”.

Tidigare har sjukdomen förekommit i Afrika och Asien, men 2013 spred den sig till Karibien och orsakade en epidemi. 

Efter 2013 har sjukdomen påträffats i både Centralamerika och Sydamerika. I Nordamerika och södra Europa förekommer då och då geografiskt begränsade epidemier. 

Till exempel orsakade viruset en liten epidemi i Italien 2007, när en lokal myggpopulation spred sjukdomen vidare från en smittad resenär. Genom effektiv myggbekämpning lyckades man dock förhindra spridningen av sjukdomen och efter 2007 har endast enstaka lokala smittfall påträffats i Europa.

Under 2018 konstaterades flest sjukdomsfall orsakade av chikungunyavirus i Brasilien och Indien. I Europa konstaterades inga endemiska epidemier.

Chikungunya i Finland 

Chikungunya förekommer inte i Finland. Alla fall som diagnostiserats i Finland har smittats utomlands. 

År 2018 konstaterades endast en chikungunya-infektion hos finländska resenärer. Det sannolika smittlandet var Filippinerna. Året innan konstaterades fem smittfall. 

Chikungunyavirus hör till de smittsamma sjukdomar, vars mikrobfynd ska anmälas till det nationella registret över smittsamma sjukdomar av laboratorier.