Klamydia

Vad är klamydia?

Klamydia är en sexuellt överförbar infektion som orsakas av bakterien Chlamydia trachomatis. Det är en av de vanligaste könssjukdomarna i Finland.

Klamydia kan orsaka inflammation i

 • urinrör
 • livmoderhals
 • ändtarm
 • svalg
 • ögats bindhinna.

Om mamman lider av klamydia kan sjukdomen överföras till barnet i samband med förlossningen och ge upphov till ögoninflammation eller lunginflammation hos det nyfödda barnet.

Hur smittar klamydia?

Klamydia smittar

 • vid oskyddade vaginala och anala samlag samt munsex
 • genom att klamydiabakterien sprider sig till ögonen via händerna
 • nyfödda i samband med förlossningen.

Även symtomfri klamydia smittar.

Hur kan klamydiasmittan förebyggas?

Kondom skyddar mot klamydiainfektioner om den används rätt. I synnerhet vid sex mellan män är det viktigt att dessutom använda ett vatten- eller silikonbaserat glidmedel.

Efter att någon konstaterats vara smittad är det viktigt att personens sexpartner undersöks. På detta sätt kan man undvika ytterligare smittspridning.

Könssjukdomar och prevention

Vilka är symtomen på klamydia?

Majoriteten av dem som smittas är symtomfria eller får lindriga symtom.

Typiska symtom hos kvinnor är

 • sveda vid urinering
 • ökade vitaktiga flytningar
 • smärtor i underlivet
 • mellanblödningar.

Hos män kan det förekomma sveda vid urinering och gråaktiga flytningar från urinröret.

Oral smitta kan orsaka halsont och anal smitta sveda i ändtarmen. Ögoninflammation orsakad av klamydia ger röda och variga ögon.

Vilka är följdsjukdomarna och konsekvenserna av klamydia?

Obehandlad klamydia kan orsaka bitestikelinflammation hos män och inflammation i de inre könsorganen hos kvinnor, vilket kan leda till barnlöshet eller utomkvedshavandeskap.

Klamydia kan också ge ledinflammation.

Hur konstateras en klamydiainfektion?

En klamydiainfektion kan verifieras i urin ungefär en vecka efter smittillfället.

Den möjliga smittvägen måste beaktas när man tar ett klamydiatest. Urinprov kan inte påvisa infektioner i svalg och ändtarm. Klamydiatest kan vid behov också göras på prover som tas med en vaddpinne från ändtarmen, svalget eller ögats bindhinna.

Vid misstanke om klamydia bör man låta undersöka sig. Undersökningen är avgiftsfri inom den kommunala hälso- och sjukvården.

Hur behandlas klamydia?

Klamydia behandlas med antibiotika.

Vid en efterkontroll säkerställs att behandlingen haft effekt. Man bör undvika sexuellt umgänge i en vecka från det att behandlingen sätts in. Kondom ska användas ända fram till efterkontrollen.

Undersökning och behandling av klamydia är avgiftsfri inom den kommunala hälso- och sjukvården.

Hur vanligt är det med klamydia?

Läs om förekomsten av klamydia i Finland (på finska)

LGV dvs. lymphogranuloma venereum

LGV är en sexuellt överförbar infektion som orsakas av vissa undertyper till bakterien Chlamydia trachomatis. Symtomen på LGV och behandlingen av sjukdomen skiljer sig från vanliga klamydia.

LGV är ovanligt. Smittfall har främst rapporterats hos män som har sex med män. Sjukdomen orsakar ändtarmsinflammation.

Både LGV och andra klamydiainfektioner kan upptäckas med klamydiatest. För att skilja LGV från andra klamydiainfektioner krävs ytterligare undersökningar.

Behandling av LGV

 • LGV-infektion behandlas med antibiotika.
 • Behandlingen är längre än för andra klamydiainfektioner.
 • Behandlingens effekt kontrolleras fyra veckor efter att behandlingen sattes in.
 • Sexuellt umgänge ska undvikas under hela läkemedelsbehandlingen och kondom ska användas ända fram till efterkontrollen.

Kondom skyddar mot klamydiainfektioner om den används rätt. I synnerhet vid sex mellan män är det viktigt att dessutom använda ett vatten- eller silikonbaserat glidmedel.

Efter att någon konstaterats vara smittad är det viktigt att personens sexpartner undersöks. På detta sätt undviker man ytterligare smittspridning.