Zikavirus

Vad är zikavirus?

Zikavirus ingår i släktet flavivirus, som också omfattar bland andra TBE-virus, denguevirus och West Nile-virus. Människor och andra däggdjur fungerar som värdar för flavivirus, men viruset sprids ofta mellan värdarna till exempel via myggor.

Hur smittar zikavirus?

Zikavirus överförs till människor i första hand via myggor. Zikavirus sprids av de dagaktiva myggorna som tillhör Aedes-släktet. Samma myggor sprider även dengue- och chikungunyavirus.  
Zikavirus kan också överföras till exempel från mamman till fostret under graviditeten eller i samband med förlossningen. Dessutom har enstaka smittor konstaterats till följd av blodtransfusion 

Viruset kan dessutom smitta direkt mellan människor via sexuellt umgänge. Smitta direkt från en person till en annan är dock sällsynt

Sexuellt överförbar smitta har mestadels skett från män till kvinnor, men ett fall av smitta från kvinna till man har också dokumenterats. 

Hur kan smitta av zikavirusinfektion förebyggas?

Det enda sättet att förebygga smitta av zikavirusinfektion är att skydda sig mot myggbett, bland annat genom att använda myggmedel och klä sig i ljusa långärmade tröjor och långbyxor. Det är särskilt viktigt att gravida kvinnor skyddar sig mot myggor.
Hur du skyddar dig mot myggstick (Resenärens hälsoguide, på finska)

Eftersom myggan som sprider zikavirus är aktiv dagtid är det nödvändigt att skydda sig mot mygg från soluppgången till solnedgången, vilket är motsatsen till hur man skyddar sig mot malaria. Myggan trivs också i stadsmiljöer, i urbana förhållanden, så det är viktigt att skydda sig även i dessa miljöer.

Genom att använda kondom kan man förebygga att zikavirus sprids genom sexuellt umgänge. Det är viktigt att komma ihåg att viruset också kan överföras från symtomfria bärare. Det har konstaterats att zikavirus behåller sin sjukdomsalstrande förmåga i sperma i högst 40 dagar.

För närvarande finns det inget vaccin mot zikavirus eftersom utvecklingen av vaccinet fortfarande är i det inledande skedet.

Rekommendation för gravida kvinnor

Gravida kvinnor ska diskutera riskerna med att resa med hälso- och sjukvårdspersonal. Om resan inte är nödvändig är det rekommendabelt att den flyttas.

Vilka är symtomen på en zikavirusinfektion?

En infektion orsakad av zikavirus är ofta lindrig eller till och med symtomfri och kräver sällan sjukhusvård. Den kan dock vara förknippad med symtom som

  • feber
  • ögoninflammation
  • hudutslag
  • led- och muskelvärk.

Inkubationstiden är 3–12 dagar och symtomen håller i sig cirka 2–7 dagar.

Vilka är följdsjukdomarna och konsekvenserna av zikavirusinfektion?

En zikavirusinfektion kan förorsaka medfödda utvecklingsstörningar hos fostret, i synnerhet om mamman har fått infektionen i början av graviditeten.

Till exempel har mikrocefali, dvs. litet huvud, konstaterats i Brasilien och Franska Polynesien i områden där zikavirusepidemier förekommer. . Fall har också rapporterats i andra länder i Latinamerika där zikaviruset har spridit sig.

Sambandet med en zikavirusinfektion har säkerställts, men det finns fortfarande olika bedömningar av hur vanligt problemet är och hur hög risken är under graviditeten. Risken för utvecklingsstörningar är större under den första trimestern (8–15 %) än under den andra och sista trimestern (4–5 %).

Samtidigt har antalet fall av Guillain-Barrés syndrom ökat i zikavirusepidemiområdena. Guillain-Barrés syndrom, dvs. nervrotsinflammation, är en sällsynt komplikation som också kan orsakas av många andra mikrober. Exempel på sådana är campylobakter, som är en vanlig orsak till matförgiftning, virus som orsakar luftvägsinfektioner och vattkoppsvirus. 

Hur konstateras en zikavirusinfektion?

Zikavirus kan konstateras i blodprov och urin med hjälp av PCR-analys.

Vid en färsk zikavirusinfektion bildas antikroppar och i vissa fall kan sjukdomen konstateras utifrån dem. På grund av korsreaktioner måste dock resultatet av antikroppsundersökning i blod tolkas vid ett speciallaboratorium.

Hur behandlas en zikavirusinfektion?

Det finns ingen läkemedelsbehandling mot zikavirusinfektion, utan behandlingen är symtomatisk.
Anvisningar till hälso- och sjukvården för fall av zikavirus

Hur vanligt förekommande är zikaviruset 

Nuförtiden påträffas zikaviruset i tropiska områden i Afrika, Asien, Oceanien samt Central- och Sydamerika.

Viruset upptäcktes för första gången hos apor i Uganda 1945. Några år senare, 1952, upptäcktes viruset även hos människor i områden i Uganda och Tanzania.

Tidigare har mindre zikavirusepidemier och enstaka sjukdomsfall förekommit i Väst- och Centralafrika samt i Sydostasien. Mellan 2014 och 2016 tog dock virusspridningen fart ordentligt även i Syd- och Centralamerika, där viruset inte påträffats tidigare. Det har också konstaterats fall på öarna i Stilla havet, framför allt i Franska Polynesien 2013–2014, där tiotusentals personer insjuknade i zikavirusinfektion.

Det är mycket sannolikt att zikaviruset kommer att spridas till nya områden i framtiden, eftersom myggarterna som sprider viruset påträffas världen över.

WHO:s karta över sjukdomsområden där zikaviruset förekommer eller har förekommit tidigare (pdf 1 600 kb)

Läs om förekomsten av zikavirus i Finland (på finska)