Rotavirus

Vad är rotavirus?

Rotavirus är en av de vanligaste orsakerna till magsjuka med diarré och kräkningar.

Det finns flera olika serotyper av rotavirus, av vilka virustypen G1P8 är vanligast i industriländerna. I ett elektronmikroskop ser rotaviruset ut som ett hjul (rota på latin).

Hur smittar rotavirus?

Rotaviruset är ett mycket härdigt virus och det kan överleva långa tider utanför kroppen.

Det smittar lätt

 • mellan människor via händerna
 • via dörrhandtag, leksaker eller andra ytor och föremål
 • via mat eller dryck som kontaminerats med viruset
 • via luftvägarna.

Smittan sker när viruset tar sig till tunntarmen där det förökar sig.

Då de infekterade cellerna i tunntarmen går sönder, bryts sockret i näringen inte ner och kan inte upptas normalt, vilket leder till att det samlas vätska och avföringen blir rinnig (s.k. osmotisk diarré).

Dessutom ökar virusets enterotoxin utsöndringen av klorid och orsakar diarré.

Hur kan smitta förebyggas?

Vaccin är det effektivaste sättet att förebygga rotavirusinfektioner och påföljande sjukhusinläggningar.

Omfattande vaccinationer mot rotavirus har medfört en avsevärd minskning av antalet rotavirusinfektioner hos barn under 5 år. Innan vaccinationerna mot rotavirus inleddes förekom i genomsnitt 460 fall per 100 000 barn under 5 år. År 2018 var siffran endast 6/100 000.

Vaccin mot rotavirus

Handhygien

God handhygien är nödvändigt vid bekämpningen av alla tarminfektioner.

I ett gram avföring från en smittad person kan det finnas så mycket som 100 miljarder virus, och därför smittar rotavirus lätt. Viruset utsöndras i avföringen upp till en vecka efter att symtomen har upphört.

Det är viktigt att alltid tvätta händerna efter toalettbesök och före måltider. Efter blöjbyten bör daghemspersonalen alltid tvätta händerna eller använda handdesinfektion.

Vilka är symtomen på rotavirusinfektion?

Sjukdomens inkubationstid är cirka två dygn. Symtomen börjar snabbt.

De är

 • kräkningar
 • diarré
 • feber.

Diarrén är vattnig med kraftiga magkramper. Rikliga kräkningar och diarréer kan lätt leda till uttorkning framför allt hos små barn.

Symtomen varar som regel i fem dygn. Rotavirus är vanligast hos barn i åldern 6–18 månader.

Den första diarrén som orsakas av rotaviruset är häftigast, medan symtomen är lindrigare vid nya senare infektioner.

Hur konstateras smittan?

Rotavirus kan påvisas i avföring genom olika påvisningsmetoder.

Den s.k. EIA-metoden är snabb och kan användas vid snabbtest.

Odling och PRC-metoder används inom forskningen. Antikroppar som mäts i blodprover analyseras vanligen inte, eftersom det finns andra metoder som är betydligt snabbare.

Laboratorieundersökningar av rotavirusprover

Hur behandlas rotavirusinfektioner?

Det finns inga särskilda läkemedel mot magsjuka orsakad av rotavirus. Symtomen kan lindras med rikligt med vätska.

 • Apoteken säljer Osmosal Novum®-dospulver som blandas med vatten till en dryck. Med förpackningen följer en viktbaserad doseringsanvisning.
 • Patienten kan dricka väl utspädd saft, te och vatten. Mycket söta drycker rekommenderas inte.
 • Man kan också dricka en blandning av saft och salthaltigt mineralvatten.

Ibland kan kraftiga och utdragna symtom leda till uttorkning, och då är det nödvändigt med vätsketerapi via nasogastrisk sond eller intravenöst.

Symtom som indikerar behov av sjukhusvård är

 • trötthet
 • liten urinmängd
 • insjunkna ögon.

När det gäller barn under ett år ska man inte vänta med att söka vård.

Hur vanlig är sjukdomen och hur sker uppföljningen?

Enligt lagen om smittsamma sjukdomar ska positiva rotavirusfynd skickas till THL. Stamsamlingsproverna förvaras hos THL och typbestäms på forskningscentret i Tammerfors.

Uppgifter om förekomsten av rotavirus fås via laboratorieuppföljning och via antalet fall som anmälts till registret över smittsamma sjukdomar.  

Vid uppföljningen utnyttjas också uppgifterna i THL:s nationella vårdanmälningssystem för social- och hälsovården HILMO och AvoHILMO.

Läs mer om Förekomsten och uppföljningen av rotavirus i Finland (på finska)