Parainfluensavirus

Vad är parainfluensavirus?

Parainfluensavirus orsakar luftvägsinfektioner hos personer i alla åldrar. 

Infektionen kan leda till väldigt svår sjukdom som rentav kan kräva sjukvård, i synnerhet hos små barn och personer med nedsatt immunförsvar. Sjukdomsbilden är ofta mycket lindrigare hos äldre barn och friska vuxna. 

Parainfluensavirus delas in i fyra virustyper, HPIV 1–4. HPI4-virus delas in i två undertyper, 4a och 4b. 

Parainfluensainfektioner förekommer i synnerhet om våren, sommaren och hösten.

Hur smittar parainfluensavirus?

En parainfluensainfektion smittar vanligen genom dropp- och kontaktsmitta.

Hur förebyggs parainfluensavirusinfektioner?

Det finns inget vaccin mot parainfluensavirus. 

Parainfluensasmitta kan förebyggas genom god handhygien: händerna tvättas med rikligt med vatten och tvål. Dessutom kan alkoholhaltig handdesinfektion användas.

Vilka är symtomen på parainfluensavirus? 

Parainfluensavirus orsakar infektioner i både de övre och de nedre luftvägarna, och symtomen är följande: 

  • feber
  • snuva
  • hosta 
  • halsont.

En parainfluensainfektion kan orsaka en allvarlig inflammation i de nedre luftvägarna i synnerhet hos 

  • små barn
  • äldre 
  • personer med nedsatt immunförsvar.

Dessa inflammationer är till exempel lunginflammation eller katarr i luftvägarna (bronkiolit) Hos små barn kan obstruktiv inflammation i luftvägarna förekomma. Parainfluensainfektioner kan också leda till inflammation i mellanörat. 

Hur konstateras parainfluensavirusinfektion?

Parainfluensavirusinfektion kan konstateras genom att påvisa viruset i sekret från nässvalget med genamplikationsteknik (PCR) och genom påvisning av antigener.

Hur behandlas en parainfluensavirusinfektion?

Det finns ingen medicin mot parainfluensainfektion, utan vården är symtomatisk.

Hur vanligt är det med parainfluensavirusinfektioner och hur följs situationen upp?

Läs om förekomsten av parainfluensa i Finland (på finska)