Rhinovirus

Vad är rhinovirus?

Rhinovirus är den vanligaste orsaken till lindriga luftvägsinfektioner eller förkylning.

Infektionerna är vanligast hos små barn, men förekommer i alla åldrar, i synnerhet på vårvintern och hösten.

Rhinovirus hör till familjen Picornaviridae. Dit hör mer än 150 kända virustyper och de delas in i arterna A, B och C.

Hur smittar rhinovirus?

Rhinovirusinfektioner smittar lättast via händerna. Viruset går från luftvägssekret till händerna, från händerna till andra människor och från händerna till munnen eller näsans slemhinna.

Droppsmitta från luftvägssekret är också möjlig.

Hur förebyggs rhinovirusinfektioner?

Det finns inget vaccin mot rhinovirusinfektioner.

Spridningen av smittan förhindras genom noggrann handhygien. Händerna tvättas med rikligt med tvål och vatten:

  • i synnerhet före måltider
  • när man har träffat förkylda människor
  • när man har hanterat samma föremål som en förkyld person.

Vilka är symtomen på en rhinovirusinfektion?

En stor del av de infektioner som rhinovirus orsakar ger inga eller väldigt få symtom.

Rhinovirus orsakar i allmänhet infektion i de övre luftvägarna med följande symtom:

  • snuva
  • halsont
  • eventuellt lätt feber.

Ibland leder rhinovirusinfektioner till inflammationer i mellanörat eller bihåleinflammation.

Rhinovirus kan också leda till infektioner i de nedre luftvägarna, såsom lunginflammation eller bronkiolit.

Hur konstateras rhinovirussmitta?

Rhinovirussmitta konstateras genom att påvisa viruset i sekret från nässvalget med hjälp av PCR-teknik och genom påvisning av antigener.

I specialiserade viruslaboratorier kan rhinovirus också odlas.

Laboratorieundersökningar av rhinovirus

Hur behandlas rhinovirusinfektioner?

Det finns ingen medicinering mot rhinovirusinfektioner utan behandlingen är symtomatisk.

Hur vanligt är det med rhinovirusinfektioner och hur följs situationen upp?

Läs om förekomsten av rhinovirus (på finska)