Smittkoppor

Vad är smittkoppor?   

Smittkoppor är en infektionssjukdom som orsakas av variolavirus. 

Variolavirus tillhör släktet orthopoxvirus och där ingår också virusen som orsakar till exempel kokoppor och apkoppor.

Hur smittar smittkoppor?  

Sjukdomen sprids som droppsmitta mellan människor. Smittan kan också överföras till exempel via patientens sängkläder. 

Inkubationstiden är cirka 12 dygn, men kan variera mellan 7 och 17 dygn.

Hur kan smittan förebyggas?

Smittkoppor utrotades i hela världen med hjälp av vaccin framställt av vacciniavirus. 

I Finland pågick vaccinationerna mot smittkoppor fram till 1980. Personer som är födda efter det har inget skydd mot smittkoppor. Immuniteten hos dem som blev vaccinerade före det har sannolikt försvagats med tiden och därför är det troligt att också vaccinerade personer är mottagliga för sjukdomen.

Smittkoppsvaccin finns alltjämt på lager i flera stater, också i Finland. Landets vaccinreserver och vaccinets användbarhet kontrolleras på Institutet för hälsa och välfärd.

Personer som exponerats för smittkoppor och deras näromgivning kan vaccineras, vilket lindrar sjukdomssymtomen. Vaccination kan också förhindra att sjukdomen utvecklas helt om vaccinet ges inom fyra dygn från exponeringen.

Vaccinationer på befolkningsnivå för att förebygga sjukdomen rekommenderas inte.

Vilka är symtomen på smittkoppor?

De första symtomen är

  • hög feber
  • huvudvärk 
  • ryggvärk 
  • trötthet. 

Hudutslag uppträder vanligen 2–3 dygn senare som rodnande knottror på slemhinnorna i munnen och svalget och sprids sedan till ansiktet, armarna, kroppen och slutligen till benen. 

Efter några dagar utvecklas utslagen till blåsor som snart börjar vara. Sekretet från blåsorna är grumligt och mitt i blåsan syns en grop. 

Under den andra sjukveckan börjar det bildas skorv som lämnar svåra ärr. 

Andra sjukdomsformer

Det finns också en annan form av sjukdomen med kraftigare symtom, där hudförändringarna snabbt blir punktformade och senare utvecklas till omfattande blodutgjutelser. I synnerhet gravida kvinnor är utsatta för den här sjukdomsformen.

I den tredje sjukdomsformen är de initiala symtomen likadana, men hudförändringarna är omfattande rodnader utan variga blåsor.

En lindrigare klinisk sjukdom har konstaterats även hos personer som tidigare är vaccinerade.

Hur behandlas smittkoppor?

Det finns inget läkemedel som botar sjukdomen. De sekundärinfektioner som bakterien orsakar kan behandlas med antibiotika.

Största delen av dem som insjuknat i smittkoppor blir friska, men upp till 30 procent av de insjuknade kan avlida i sjukdomen.

Hur vanligt är det med smittkoppor och hur sker uppföljningen? 

År 1980 deklarerade världshälsoorganisationen WHO att smittkoppor hade utrotats i hela världen med hjälp av vaccinationer. 

Det sista sjukdomsfallet konstaterades 1977. I början av 1970-talet orsakade smittkoppor fortfarande cirka två miljoner dödsfall per år. 

Smittkoppsvirus förvaras i två säkerhetslaboratorier som ligger i USA och Ryssland. Smittkoppor är en allmänfarlig smittsam sjukdom enligt lagen om smittsamma sjukdomar.