Shigella

Vad är shigella?

Shigellabakterier är en vanlig orsak till diarréer i utvecklingsländerna.

Det finns fyra olika arter av bakterien, varav Shigella sonnei och Shigella flexneri är vanligast i Finland.

I utvecklingsländerna har Shigella dysenteriae gett upphov till epidemier med allvarliga sjukdomsbilder. Dessutom finns Shigella boydii.

Hur smittar shigella?

Shigellabakterier drabbar bara människor och andra primater. Därför sprids smittan inte via djur. Nästan alla shigellafall som konstaterats i Finland har blivit smittade utomlands.

Shigella överförs förhållandevis lätt via beröring mellan smittade personer. Det beror på att den smittsamma bakteriedosen är påfallande låg, 10–500 bakterier.

Shigella kan även smitta via

 • mat
 • dricksvatten eller
 • badvatten

som har kontaminerats med bakterier.

Hur kan shigellasmittan förebyggas?

Den som reser till ett utvecklingsland kan undvika att bli smittad av shigella genom att

 • välja mat och dryck med omsorg
 • avstå frånvissa maträtter och
 • sköta sin handhygien.

Mer information finns i Resenärens hälsoguide:

I Finland skyddar god handhygien både mot shigella och mot många andra smittsamma sjukdomar.

Vilka är symtomen på shigellos?

Inkubationstiden för shigellos är 1–7 dygn. Symtomen är

 • diarré som ofta är blodig, varför sjukdomen kallas ”rödsot”
 • feber
 • illamående
 • magont.

Sjukdomen varar vanligtvis 5–7 dygn.

Den allvarliga formen av sjukdomen, hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS), förekommer sällan. Långvarigt bärarskap förekommer inte.

Vilka är följdsjukdomarna och konsekvenserna av shigellos?

Shigellos kan ge följdsjukdomar som reaktiva ledinflammationer.

Hur konstateras shigella?

Shigellabakterier kan konstateras i avföringsprov genom odling eller en kombinerad analys med nukleinsyrapåvisning och odling.

Avföringsprovet ska tas innan en eventuell antimikrobiell behandling påbörjas.

Hur behandlas en shigellainfektion?

Diarrésjukdomen som orsakas av shigella kräver i allmänhet inte sjukhusvård.

Det är viktigt med vätsketillförsel, symtomatisk behandling och god handhygien framför allt i samband med toalettbesök.

Behovet av antibiotikabehandling bedöms utifrån patientens symtom, precis som vid andra diarrésjukdomar.

Anvisningar för den som har en shigellainfektion

 • Tvätta händerna ofta och noggrant, i synnerhet efter toalettbesök.
 • Använd flytande tvål och egen handduk eller engångshandduk.
 • Laga inte mat till andra.
 • Tvätta händerna noggrant efter blöjbyte om barnet har en infektion.

Hur vanligt är det med shigellainfektioner?

Läs om förekomsten av shigellainfektioner i Finland (på finska)