Yersinia

Vad är yersinia?

Yersinia är bakterier som förekommer hos djur och som kan orsaka tarm- och allmäninfektioner hos människor.

De viktigaste arterna av yersinia som orsakar sjukdom hos människor är Yersinia enterocolitica och Yersinia pseudotuberculosis.

Hur smittar yersinia?

Yersinia sprids vanligen via kontaminerade livsmedel.

Bakterien Yersinia enterocolitica förekommer hos svin och andra produktionsdjur. Smittan har ofta överförts från rått eller dåligt tillrett fläskkött.

Många djur, bland annat gnagare och fåglar, är bärare av Yersinia pseudotuberculosis. Det finns uppgifter om att smittan har överförts via grönsaker.

Yersinia smittar sällan mellan människor.

Hur kan yersiniasmittan förebyggas?

Du kan minska smittorisken på följande sätt:

  • tillred allt kött noggrant tills det är genomstekt
  • skölj färska grönsaker noga innan de serveras
  • förvara rått kött separat från andra livsmedel
  • undvik opastöriserad mjölk och produkter tillverkade av sådan
  • hantera rått kött med andra köksredskap, bland annat knivar och skärbräden, än övriga livsmedel
  • tvätta händerna noggrant före måltider och matlagning och efter att du hanterat rått kött och varit i kontakt med djur.

Vilka är symtomen på en yersiniainfektion?

Inkubationstiden för en yersiniainfektion är 4–7 dygn. De vanligaste symtomen är feber, magont och diarré. Symtomen kan påminna om dem vid blindtarmsinflammation.

Symtomen kan vara från några dagar ända upp till tre veckor. En del av patienterna utvecklar en reaktiv ledinflammation eller knölros.

Hur konstateras yersinia?

Yersiniabakterier kan konstateras i avföringsprov genom odling eller genom en kombinerad PCR- och odlingsanalys.

Avföringsprover som tas från personer som insjuknat akut i magsjuka analyseras vanligen för salmonella-, campylobacter-, shigella- och yersiniabakterier. Avföringsprovet ska tas innan en eventuell antimikrobiell behandling påbörjas.

Laboratorieundersökningar av yersinia (på finska)

Hur behandlas yersinia?

Infektioner som orsakas av yersinia går oftast över utan läkemedelsbehandling. Om symtomen är allvarliga eller sjukdomen blir långvarig, kan antimikrobiell behandling sättas in.

Hur vanligt är det med yersinia?

Läs om förekomsten av yersinia i Finland (på finska)