Mässling

Vad är mässling?

Mässling är ett inflammationstillstånd i hela kroppen, dvs. en allmän infektion. Sjukdomen orsakas av paramyxovirus och har svåra följdsjukdomar. Mässling kan vara en allvarlig sjukdom för vem som helst oberoende av ålder. I synnerhet för personer med försämrad motståndskraft kan mässling vara en svår, till och med dödlig sjukdom.

Personer utan skydd av genomgången sjukdom eller vaccin är utsatta för mässling. 

Hur smittar mässling?

Mässling överförs via kontakt- och droppsmitta och via luften. En insjuknad person utsöndrar rikligt med virus. Mässlingsvirusen förblir infektionsdugliga i rumstemperatur och på ytor upp till två timmar efter att personen som bär på smittan har avlägsnat sig från utrymmet.   

Mässling smittar mycket lätt. Nio av tio oskyddade personer som exponeras för smittan insjuknar. 

Symtom uppkommer vanligen 9–11 dygn efter exponeringen, men tiden varierar mellan 7 och 21 dygn. Den som insjuknat i mässling är smittsam i fyra dygn före och fyra dygn efter att utslagen har brutit ut.

Människan är den enda värden för viruset. Det är alltså inte möjligt att få smittan av djur. 

Hur kan mässlingsmittan förebyggas?

Mässling kan enbart förebyggas genom vaccination.

En del av befolkningen har skydd mot mässling, eftersom de har insjuknat i mässling i barndomen. Enligt det vi känner till idag ger en genomgången sjukdom livslång immunitet.

MPR-vaccinet ger ett mycket bra skydd mot mässling. Tack vare MPR-vaccinationerna inom det nationella vaccinationsprogrammet har endemisk mässling kunnat utrotas i Finland. Varje år konstateras cirka 0–5 fall av mässling, där personen har smittats utomlands.

Om en person har exponerats för mässling kan vaccin som ges inom tre dygn från exponeringen fortfarande förhindra sjukdomsutbrottet. Efter exponering ges vid behov också immunglobulin, dvs. antikroppar.
Anvisning för mässlingsfall

En person som fått en eller två doser MPR-vaccin kan insjukna i mässling, men då måste exponeringen vara kraftig. Vaccinerade personer har i regel lindrigare sjukdomssymptom och inga allvarliga följdsjukdomar förekommer. Vaccinerade personer har inte heller konstaterats smitta andra personer med sjukdomen. 

MPR-vaccinet dvs. vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund

Eftersom mässlingsvirus endast smittar mellan människor, vore det i teorin möjligt att utrota mässling i hela världen. För att detta ska lyckas krävs det dock en långvarig hög vaccinationstäckning globalt. 

Vilka är symtomen på mässling?

Den som insjuknat i mässling får först hög feber och andningssymtom. Ögonen är ofta ljuskänsliga. Utslagen kommer efter 3–5 dygn och varar i drygt en vecka. Återhämtningen börjar några dagar efter att utslagen brutit ut.

Sjukdomen är ofta allvarligare hos personer som får den i vuxen ålder och hos personer som har en sjukdom eller läkemedelsbehandling som försvagar motståndskraften.

Vilka är följdsjukdomarna och följderna av mässling? 

Följdsjukdomar förekommer framför allt hos barn under fem år, personer över 20 år och personer som har en sjukdom eller läkemedelsbehandling som försvagar motståndskraften. 

De vanligaste följdsjukdomarna vid mässling är

  • feberkramper
  • öroninflammation (7–9 %)
  • diarré (8 %)
  • lunginflammation (1–6 %)
  • bakterieinfektion i luftvägarna.

Mässling försämrar kroppens förmåga att försvara sig mot andra sjukdomar i allt från en vecka till över två år. 

En sällsynt komplikation är mässlingsrelaterad encefalit, dvs. hjärninflammation (0,5–1 fall per 1 000 insjuknade). 

Mässling leder till döden i 1–3 fall av 1 000 insjuknade.

En mycket sällsynt följdsjukdom av mässling som uppstår flera år senare är inflammation i hela hjärnan, dvs. subakut skleroserande panencefalit (SSPE). Sjukdomen uppstår hos 1 av 100 000 insjuknade och leder långsamt till döden.

Hur konstateras mässling?

Mässling fastställs genom att man påvisar antikroppar mot mässlingsvirus i blodprover eller påvisar viruset i blod-, saliv-, svalg- eller urinprov. Vid misstanke om mässling fastställer THL:s expertlaboratorium diagnosen.
Laboratorieundersökningar av mässling

Hur behandlas mässling?

Behandlingen är symtomatisk, eftersom det inte finns något antivirusläkemedel som är effektivt mot mässling. 

Feber och värk kan lindras med febernedsättande eller antiinflammatoriska läkemedel, till exempel paracetamol, ibuprofen eller naproxen. Om en patient med mässling utvecklar en bakteriell inflammation, kan det bli nödvändigt med antimikrobiell behandling. 

Lunginflammation som förekommer i samband med mässling leder ofta till sjukhusvård. Hjärninflammation är en allvarlig följdsjukdom som kräver sjukhusvård. 

Hur vanligt är det med mässling och hur sker uppföljningen?

Läs om förekomsten av mässling och andra MPR-sjukdomar i Finland (på finska)