Papillomvirusinfektion

Vad är en papillomvirusinfektion?

Det finns ungefär 100 kända papillomvirus (HPV dvs. humant papillomvirus). 

De flesta papillomvirus orsakar infektioner på huden. Knappt hälften av virusen kan även förekomma kring könsorganen.

En del av papillomvirusinfektionerna i könsorganen utvecklas till cancer i livmoderhalsen, de yttre könsdelarna, slidan, penis eller analöppningen. Också en del av de cancerformer som förekommer i huvud och hals beror på papillomvirusinfektioner.

De viktigaste typerna som orsakar cancer är HPV16 och 18. HPV-typerna 6 och 11 orsakar också vårtliknande kondylom på könsorganet.

Hur smittar papillomvirus?

Papillomvirus som orsakar cancer smittar via huden och slemhinnorna vid könsorganen. Viruset smittar oftast via samlag, men det också smitta utan att ett egentligt samlag genomförs.

Hur kan papillomvirussmittan förebyggas?

Det bästa sättet att skydda sig mot smitta är att ta HPV-vaccinet. Det skyddar bra mot majoriteten av de papillomvirustyper som orsakar elakartade förändringar. 
HPV-vaccin, dvs. vaccin mot papillomvirus

Användning av kondom minskar fallen av smitta. Det går dock inte helt att förhindra en papillomvirusinfektion med hjälp av kondom, eftersom viruset också smittar via huden runtomkring. Användning av kondom uppskattas förhindra ungefär 70 procent av fallen av smitta.

God hygien skyddar inte mot HPV-infektion.

Vilka är symtomen på en papillomvirusinfektion?

De papillomvirusinfektioner i könsorganen som kan orsaka cancer är symtomfria. 

Hos barn uppträder vanliga papillomvirusinfektioner på huden ofta i form av vårtor till exempel på händerna och under fotsulorna. 

Vårtliknande utslag på könsorganen kallas kondylom.

Vilka är följderna av en papillomvirusinfektion?

Papillomviruset ger upphov till många olika typer av cancer och allvarliga besvär för både kvinnor och män.

Ungefär en av tio får en långvarig infektion i könsorganet som kan orsaka förstadier till cancer. 
En del av dessa förstadier utvecklas till egentlig cancer. 

Cancer konstateras i 

  • livmoderhalsen, slidan och kring kvinnans yttre könsorgan 
  • ändtarmsöppningen
  • penis
  • huvud- och halsregionen, bland annat munhålan, tonsillerna, tungan, nässvalget och munsvalget. 

Papillomvirus ger också upphov till vårtliknande kondylom på könsorganen. 

Papillomvirus ger också upphov till andra skadeverkningar än cancer. I Finland påträffas varje år cirka 3 000 förstadier till livmoderhalscancer, varav en stor del avlägsnas kirurgiskt. Förstadierna och behandlingen av dem ökar risken för för tidig förlossning i kommande graviditeter. 

Hur konstateras en papillomvirusinfektion?

En papillomvirusinfektion kan konstateras genom analys av HPV-virusets dna i ett prov som tas i livmoderhalsen. 

Cellförändringar som uppkommit till följd av smitta kan hittas med hjälp av cellprov, dvs. papaprov. 

En papillomvirusinfektion kan också ge upphov till antikroppar som kan mätas i blodet, men undersökning av antikroppar används inte inom sedvanlig diagnostik.

Hur behandlas en papillomvirusinfektion?

Nio av tio papillomvirusinfektioner i könsorganen går över av sig själv inom två år.

Cellförändringar som utvecklats till lindriga förstadier till cancer behöver bara följas upp. 

Cellförändringar som utvecklats till allvarliga förstadier till cancer avlägsnas kirurgiskt från livmoderhalsen med hjälp av en elektrisk slinga eller laserbehandling. En betydande del av förstadierna läker av sig självt framför allt hos unga.

De men och risker som kirurgiska ingrepp och behandlingar av cancer medför varierar beroende på vilken kroppsdel det är fråga om. Operationer i huvud- och halsregionen kan till exempel ge men som påverkar sväljning, tal och utseende. Bortopererad livmoder och kirurgiska ingrepp i livmoderhalsen kan orsaka barnlöshet eller för tidig förlossning.

Hur vanligt är det med papillomvirusinfektioner och hur sker uppföljningen? 

Innan HPV-vaccinet togs i bruk smittades cirka åtta av tio personer i något skede av sitt liv av papillomvirus som kan leda till allvarliga sjukdomar. 

Var tredje kvinna i drygt 20 års ålder bär just nu på en papillomvirusinfektioner med hög risk.