Enterovirus

Vad är enterovirus?

Enterovirus är små, runda och nakna RNA-virus som hör till familjen Picornaviridae. 

Enterovirus har från början fått sitt namn från att det huvudsakligen förökar sig i tarmen. Ordet enteron är grekiska och betyder tarm. En människa som är smittad utsöndrar vanligen virus i avföringen i flera veckor.

Enterovirus förekommer i hela världen och hör till de vanligaste virus som orsakar infektioner hos människor. 

I länder med tempererat klimat, som i Finland, orsakar enterovirus i synnerhet infektioner i slutet av sommaren och på hösten. I tropiska områden förekommer enterovirusinfektioner året om.

Hur smittar enterovirus?

Enterovirusinfektioner smittar lätt. 

Den främsta smittvägen är från avföring till händerna, från händerna till andra människor och från händerna till munnen. Smittan kan också spridas som droppsmitta via sekret från luftvägarna. 

Hur kan en enterovirusinfektion förebyggas?

Det finns inget vaccin. 

Smitta förebyggs genom god handhygien. Händerna tvättas med rikligt med vatten och tvål i synnerhet efter toalettbesök och blöjbyten och före måltider.

Vilka är symtomen på enterovirusinfektion?

Merparten av de infektioner som enterovirus orsakar ger inga eller väldigt få symtom.

Enterovirus orsakar vanligen inte tarmsjukdomar, utan symtomen definieras utifrån virusets sekundära förökningsställe. 

Enterovirus kan orsaka 

  • hjärnhinneinflammation
  • hjärtmuskelinflammation
  • höstblåsor och andra eksemsjukdomar
  • en generaliserad infektion hos nyfödda.

Hur påvisas enterovirusinfektion?

Enterovirus påvisas från ett kliniskt prov med genamplifikationsteknik (PCR) eller virusodling. 

Enterovirus är lättast att hitta i avföringsprov, men kan också påvisas i prover som tagits utifrån symtomen, som prover från luftvägarna, likvor och blåsor. 

Typbestämningen av enterovirus görs vid specialiserade viruslaboratorier antingen genom sekvensering eller genom att neutralisera viruset med specifika antikroppar. 

Laboratorieundersökningar av enterovirus 

Hur behandlas enterovirusinfektioner?

Det finns ingen medicinering mot enterovirusinfektioner, utan behandlingen är symtomatisk.

Vad är höstblåsor?

Höstblåsor är en virussjukdom som orsakas av enterovirus och främst förekommer hos barn.

I Finland orsakas höstblåsor främst av viruset coxsackie A 6, men kan också orsakas av andra enterovirus.

Första symtomen på höstblåsor är 

  • feber
  • huvudvärk
  • smärta i svalget
  • magsymtom 
  • allmän kraftlöshet. 

Cirka två dygn senare uppträder rodnande områden på slemhinnorna i munnen, på handflatorna och fotsulorna där blåsor och sårigheter kan utvecklas. 

Symtomen är oftast lindriga och går över av sig själva på 7–10 dagar. Inkubationstiden för höstblåsor är 3–7 dygn.

Hur vanligt är det med enterovirusinfektioner och hur följs situationen upp? 

Enterovirusfall som säkerställts vid laboratorium anmäls till registret över smittsamma sjukdomar.

Antalet anmälda fall varierar årligen mellan 200 och 500. Det förekommer fall året om, men klart flest på hösten. Merparten av de insjuknade är barn eller unga. 

Läs mer om förekomsten av enterovirus i Finland (på finska)