Campylobacter

Vad är campylobacter?

Campylobacter är en bakterie som är vanligt förekommande i hela världen hos både djur och människor. 

Det finns flera campylobacterarter och de flesta sjukdomsfallen i Finland orsakas av Campylobacter jejuni (över 90 %) och Campylobacter coli (5–10 %). 

Campylobacter kan förekomma hos till exempel fåglar, nötkreatur, svin, får, getter, hundar, katter och gnagare. 

Hur smittar campylobacter?

Campylobacter överförs vanligtvis via livsmedel eller vatten som kontaminerats med avföring från människa eller djur. 

Bakterien kan också smitta mellan människor, men det är inte lika vanligt som till exempel när det gäller salmonellabakterier. 

De vanligaste smittkällorna är främst 

 • dåligt tillrett kycklingkött
 • opastöriserad mjölk
 • oklorerat vatten.

Hur kan campylobactersmitta förebyggas?

Du kan förebygga campylobactersmitta på följande sätt:

 • Tillred allt kött, i synnerhet kyckling, noga
 • Skölj färska grönsaker noga innan de serveras
 • Förvara rått kött åtskilt från grönsaker, tillagad mat och färdigmat
 • Undvik opastöriserad mjölk och produkter tillverkade av sådan
 • Tvätta händerna och diska knivar och skärbrädor efter att de kommit i kontakt med produkterna som nämns ovan
 • Undvik att dricka oklorerat ytvatten
 • Tvätta händerna med tvål och vatten före måltider, efter toalettbesök och efter att ha rört vid husdjur

Vilka är symtomen på en campylobacterinfektion?

De vanligaste symtomen på en campylobacterinfektion är

 • diarré
 • magont
 • feber. 

Inkubationstiden är i genomsnitt 3 dagar, men varierar mellan 1 och 7 dagar. 

Diarrésymtomen varar som regel i 3–5 dagar, men smärtorna och kurrandet i magen kan fortgå upptill flera veckor. 

Bakterier utsöndras i avföringen i cirka 3 veckor, längre bärarskap är ovanligt. 

Vilka är följdsjukdomarna och konsekvenserna av en campylobacterinfektion? 

Några procent av dem som smittats med campylobacter utvecklar en reaktiv ledinflammation.

Hur konstateras campylobacter?

Campylobacter kan konstateras i avföringsprov genom odling eller en kombinerad PCR- och odlingsanalys. 

Avföringsprovet ska tas innan en eventuell antimikrobiell behandling påbörjas.

Laboratorieundersökningar av campylobacter (på finska)

Hur behandlas en campylobacterinfektion?

I regel rekommenderas det inte att infektioner orsakade av campylobacter behandlas med antimikrobiella läkemedel, dvs. antibiotika. Beslut om antimikrobiell behandling fattas utifrån patientens sjukdomsbild och hälsotillstånd.

Hur vanligt är det med campylobacterinfektioner?

Läs om förekomsten av campylobacterinfektioner i Finland (på finska)