Grupp B streptokock

Vad är grupp B-streptokocker?

En betahemolytisk grupp B-streptokock, dvs. Streptococcus agalactiae, är en bakterie som orsakar många av infektionerna hos nyfödda.

Streptokock B kan dessutom orsaka infektioner hos

 • gravida kvinnor
 • äldre personer
 • personer som lider av en kronisk sjukdom.

I litteraturen benämns bakterien ofta med förkortningen GBS (Group B Streptococcus).

Hur smittar streptokock B, dvs. GBS-bakterien?

Symtomfritt GBS-bärarskap är vanligt. Hos vuxna kan GBS-bakterien förekomma i matsmältningskanalen, slidan, urinblåsan, svalget eller på huden utan att den orsakar sjukdom.

Totalt 10–30 procent av alla gravida kvinnor bär på GBS-bakterien i ändtarmen eller i slidan. Om mamman är GBS-bärare, kan barnet smittas vid förlossningen.

Bakterien smittar genom beröring.

Hur kan streptokock B- dvs. GBS-infektion förebyggas?

Största delen av GBS-fallen bland nyfödda kan förebyggas genom att de mammor som tillhör riskgruppen ges intravenös antibiotika under förlossningen.

Antibiotikabehandling under förlossningen rekommenderas

 • mammor vars tidigare nyfödda barn har drabbats av GBS-sjukdom
 • mammor som har en urinvägsinfektion orsakad av GBS
 • gravida GBS-bärare, om det nyfödda barnet löper förhöjd risk att insjukna i GBS-sjukdom. Faktorer som ökar risken är feber under förlossningen, för tidig förlossning och tidig fostervattenavgång.

Förebyggande av grupp B-streptokockinfektion hos nyfödda i ett tidigt skede (pdf 331 kb) (Finlands Läkartidning, på finska) 

Vilka är symtomen på streptokock B- dvs. GBS-infektion?

Nyfödda

GBS-bakterien kan orsaka svår allmäninfektion, dvs. sepsis, och hjärnhinneinflammation, dvs. meningit, hos nyfödda. Den kan också orsaka lunginflammation.

Ungefär en av hundra nyfödda barn till GBS-bärande mammor får en infektion med symtom. Symtom på GBS-sjukdom hos nyfödda är bland annat att barnet

 • känner smärta vid beröring
 • får en gulaktig hud
 • äter dåligt
 • får höjd eller sänkt kroppstemperatur.

Svåra och generaliserade GBS-infektioner kan medföra långvariga problem, såsom nedsatt hörsel eller syn eller utvecklingsskador.

Gravida kvinnor

Hos gravida kvinnor kan GBS orsaka

 • urinvägsinfektion
 • inflammation i livmodern, dvs. amnionit, endometrit
 • för tidig förlossning
 • i sällsynta fall svår allmäninfektion.

Äldre och kroniskt sjuka

Hos personer med en sjukdom som försämrar motståndskraften kan en GBS-infektion yttra sig som

 • allmäninfektion
 • lunginflammation
 • hud- och mjukdelsinfektion
 • skelett- och ledinfektion.

Hur konstateras streptokock B- dvs. GBS-bärarskap?

GBS-bärarskap kan konstateras under graviditeten genom odling av ett prov från slidan eller analöppningen. På förlossningssjukhuset kan GBS-bakterien också påvisas med PCR-metoden.

GBS-bärarskap undersöks i allmänhet inte hos andra än gravida kvinnor.

Hur konstateras streptokock B- dvs. GBS-infektion?

En GBS-infektion konstateras genom odling av bakterien i blod, hjärn-ryggmärgsvätska, urin eller andra vanligen sterila prov.

Laboratorieundersökningar av grupp B-streptokocker (på finska)

Hur behandlas streptokock B- dvs. GBS-infektion?

Om GBS-sjukdom misstänks hos en nyfödd, inleds behandlingen omedelbart redan innan odlingssvaret blir klart.

GBS-infektioner behandlas med penicillin eller ampicillin. Om personen är allergisk mot penicillin kan man använda cefalosporiner.

Med undantag för urinvägsinfektioner kräver infektionerna ofta intravenös antibiotika och sjukhusvård.

Hur vanligt är det med streptokock B, dvs. GBS-bakterien?

Läs om förekomsten av GBS i Finland (på finska)