Ebola

Vad är ebola?

Ebola är en allvarlig form av blödarfeber som orsakas av ett virus och som ofta leder till döden. 
Mer än 50 procent av alla smittade dör.  

Ebola förekommer som epidemier i afrikanska länder, framför allt i tropiska regnskogsområden. Fruktfladdermöss betraktas som värdar för ebolaviruset och viruset sprids med fladdermössen i många områden i Afrika.

Det finns fyra kända ebolavirus som orsakar sjukdom hos människor. Hittills har de största epidemierna orsakats av Zaire-ebolaviruset. 

Hur smittar ebola?

Ebola smittar vid direkt kontakt med kroppsvätskor, såsom blod, saliv och urin, från en person som insjuknat i eller avlidit av sjukdomen. Ebola kan också smitta vid oskyddat sex med en insjuknad person eller en person som håller på att tillfriskna, ända upp till tre månader efter tillfrisknandet. 

Smittan kan också överföras genom direkt kontakt med levande eller döda vilda djur, till exempel apor, gorillor, antiloper, vildsvin, gnagare och fladdermöss.

Om det finns brister i försiktighetsåtgärderna på sjukhuset kan hälso- och sjukvårdspersonal smittas när de vårdar ebolapatienter.

Ebola smittar inte via luften, myggor, skämd mat eller förorenat vatten.

Hur kan ebolasmittan förebyggas?

E vaccin har utvecklats mot Zaire-ebolaviruset, som har använts vida omkring i Demokratiska republiken Kongo i samband med epidemier.

Ebolavirus dör lätt av tvål och klorbehandling samt på torra ytor och i solljus.

Resenärer kan förebygga ebola genom att följa myndigheternas anvisningar och iaktta andra försiktighetsåtgärder:

 • Tvätta händerna ofta och använd handsprit.
 • Vidrör inte en frisk eller sjuk persons kroppssekret såsom blod, urin, saliv eller sperma eller föremål där sådana sekret kan finnas.
 • Vidrör inte avlidna.
 • Vidrör inte vilda djur och ät inte kött från vilda djur.
 • Undvik lokala sjukhus där ebolapatienter vårdas.

Anvisningar till hälso- och sjukvården för fall av ebola

Vilka är symtomen på ebola?

Symtomen på ebola är 

 • feber
 • huvudvärk
 • led- och muskelvärk
 • allmän svaghet
 • diarré
 • kräkningar
 • magont
 • aptitlöshet
 • blödningar. 

Inkubationstiden är 2–21 dygn.

Vilka är följdsjukdomarna och konsekvenserna av ebola?

Ebola kan leda till multiorgansvikt, allvarliga blödningar, chock och koma. 

I genomsnitt 50 procent av alla smittade dör och de som överlever kan få följdsymtom i flera månader eller rentav år efteråt.

Hur konstateras ebola?

Ebola konstateras genom påvisning av antikroppar eller själva viruset i blodprov.

Hur behandlas ebola?

Behandlingen är framför allt symtomatisk och svåra fall kräver intensivvård. Läkemedel har också utvecklats för att behandla Zaire-ebolaviruset Zaire.

Hur vanligt är det med ebola och hur sker uppföljningen?

I Finland har det inte konstaterats ett enda sjukdomsfall orsakat av ebolavirus. Ebola har förekommit som begränsade epidemier i Central-, Öst- och Västafrika sedan 1970-talet.

I mars 2014 utbröt en ebolaepidemi i Guinea i Västafrika som inledningsvis spred sig till Liberia och Sierra Leone. Tiotusentals personer insjuknade i dessa tre länder. Smittfall konstaterades även i Nigeria, Senegal och Mali. I Europa och USA konstaterades smittan hos sjukhuspersonal som hade vårdat patienter som evakuerats från Västafrika.

I Demokratiska republiken Kongo hade man en omfattande ebolaepidemi från 2018 till2020, då man konstaterade över 3 000 bekräftade fall. Epidemin är den största hittills i landets historia och den näst största globalt.

THL följer den internationella lägesbilden för smittsamma sjukdomar och får regelbundet information om förekomsten av ebola via ECDC och WHO.