Gonorré

Vad är gonorré?

Gonorré är en infektion som orsakas av bakterien Neisseria gonorrhoeae som överförs via sex.

Gonorré kan orsaka infektion i

 • urinrör
 • livmoderhals
 • ändtarm
 • svalg eller
 • ögonens bindhinna.

Hur smittar gonorré?

Gonorré smittar vid oskyddade vaginala och anala samlag och vid oskyddat oralsex. Bakterien kan också överföras till ögonen via händerna.

Även symtomfri gonorré smittar.

Hur kan gonorrésmittan förebyggas?

Kondom skyddar mot gonorréinfektioner om den används rätt. I synnerhet vid sex mellan män är det viktigt att dessutom använda ett vatten- eller silikonbaserat glidmedel.

Efter att någon konstaterats vara smittad är det viktigt att personens sexpartner undersöks och behandlas. På detta sätt kan man undvika ytterligare smittspridning.

Könssjukdomar och prevention

Vilka är symtomen på gonorré?

I början ger gonorré ofta inga eller väldigt få symtom.

Hos män kan gonorré orsaka

 • ökat urineringsbehov
 • sveda vid urinering
 • rikliga, gula flytningar från urinröret.

Kvinnor kan få

 • urineringsbesvär
 • ökade vitaktiga flytningar
 • smärtor i nedre buken.

Oralt överförd gonorré kan ge symtom som halsont och sveda i munnen, och vid överföring via ändtarmen kan personen få sveda och slemmiga flytningar.

Om gonorrén sprids till ögonen kan bindhinnan bli röd och varig.

Hur konstateras gonorré?

En gonorréinfektion kan verifieras med urinprov eller genom prov med bomullspinne från det infekterade området (urinrörets mynning, livmodermunnen, ändtarmen, svalget eller ögats bindhinna).

Vid misstanke om gonorréinfektion bör man snarast möjligt söka vård och låta sig undersökas t.ex. på sin hälsostation eller en poliklinik för könssjukdomar.

Undersökningen är avgiftsfri inom den kommunala hälso- och sjukvården.

Hur behandlas gonorré?

Gonorré behandlas med antibiotika. Allt fler gonorréstammar är dock resistenta mot antibiotika.

Vid en efterkontroll säkerställs att behandlingen haft effekt. Man bör avhålla sig från sex under den första veckan av behandlingen och använda kondom fram till efterkontrollen.

Undersökning och behandling av gonorré är avgiftsfri vid kommunala vårdinrättningar.

Hur vanligt är det med gonorré?

Läs om förekomsten av gonorré i Finland (på finska)