Syfilis

Vad är syfilis?

Syfilis är en kronisk allmäninfektion som ger många symtom och som orsakas av bakterien Treponema pallidum. Den är en könssjukdom, men symtomen kan uppträda också på andra ställen än kring könsorganen.

Hur smittar syfilis?

Syfilis smittar vid oskyddade vaginala och anala samlag och vid oralsex. Dessutom kan syfilis smitta från mamman till fostret.

Hur kan syfilissmittan förebyggas?

Kondom skyddar mot syfilis om den används rätt. I synnerhet vid sex mellan män är det viktigt att dessutom använda ett vatten- eller silikonbaserat glidmedel.

Efter att någon konstaterats vara smittad är det viktigt att personens sexpartner undersöks. På detta sätt kan man undvika ytterligare smittspridning.

Könssjukdomar och prevention

Syfilis är en av de infektionssjukdomar som screenas vid graviditet. Genom att behandla mamman så tidigt som möjligt kan man undvika att smittan överförs till fostret.

Vilka är symtomen på syfilis?

Symtomen på syfilis varierar i olika faser av infektionen.

Cirka 3–4 veckor efter smittillfället uppkommer det ett vanligen oömt sår vid smittstället. Såret läker av sig självt på några veckor. Var tredje smittfall får inget sår.

Cirka 6–8 veckor efter smittillfället kan det uppträda allmänna symtom:

  • lätt feber
  • illamående
  • huvudvärk
  • förstorade lymfkörtlar
  • muskelvärk
  • eksem på kroppen, i händerna och på fotsulorna.

De olika faserna av syfilis kan också vara symtomfria.

Om sjukdomen inte behandlas kan en del av de smittade flera år senare få olika allvarliga förändringar i blodkärl eller benvävnad eller symtom i centrala nervsystemet.

Medfödd syfilis kan leda till att fostret eller barnet dör eller får bestående skador.

Hur konstateras syfilissmitta?

Syfilissmitta konstateras genom påvisning av antikroppar mot syfilisbakterien i blod. Smittan kan verifieras med ett antikroppstest 3–4 veckor efter smittillfället.

Vid misstanke om syfilis bör man låta undersöka sig och söka vård så snabbt som möjligt, till exempel på den egna hälsostationen eller på polikliniken för könsdomar.

Testning för syfilis och behandling av sjukdomen är avgiftsfria inom den kommunala hälso- och sjukvården.

Hur behandlas syfilis?

För behandlingen av syfilis används vanligtvis dagliga penicillininjektioner. Behandlingens längd beror på sjukdomsfasen. Vid en efterkontroll säkerställs att behandlingen haft effekt.

Hur vanligt är det med syfilis?

Läs om förekomsten av syfilis i Finland (på finska)