Coronavirus

Vad är coronavirus?

Coronavirus är en grupp virus som har påträffats hos såväl människor som djur. 

En del av coronavirusen är så kallade säsongscoronavirus. Mycket vanliga coronavirus hos människor är 229E, HKU1, NL63 och OC43. De orsakar oftast en lindrig luftvägsinfektion.  Coronavirusinfektioner förekommer året runt, men i synnerhet på hösten och vintern.

Utöver säsongscoronaviruset finns det även andra coronavirus. De förekommer året runt. Även de kan orsaka en svår sjukdom. Allvarliga infektioner som till och med har lett till dödsfall har orsakats av coronavirusen 

Hur smittar coronavirusen?

Coronavirus smittar via luftvägssekret antingen via luften eller via ytor. Viruset kan även smitta från avföring. 
Läs mer om smitta på sidan Coronaviruset SARS-CoV-2 

Inkubationstiden för sjukdomar orsakade av säsongscoronaviruset är 2–5 dagar från smittan. Inkubationstiden för coronaviruset sars-cov-2 har uppskattats vara i genomsnitt 3–5 dagar.

Hur förebyggs coronavirusinfektioner?

Det finns vaccin mot covid-19-sjukdom som effektivt förebygger en allvarlig sjukdom. Det finns inget vaccin mot säsongscoronavirus. 
Läs mer: Vacciner och coronaviruset

Coronavirussmitta kan förebyggas på samma sätt som andra luftvägsinfektioner. 

  • Om du blir sjuk ska du stanna hemma tills symtomen tydligt har minskat och du inte längre har feber. Vanligtvis tar det 3–5 dagar. Om du måste lämna hemmet medan du är sjuk, kan du vid behov använda munskydd.
  • Tvätta händerna med tvål och vatten eller använd handsprit. 
  • Hosta och nys i en pappersnäsduk och släng näsduken i soporna efter användning. Om du inte har en näsduk till hands, hosta eller nys i armvecket, inte i händerna.
  • Bedöm vilken risk du medför, använd vid behov munskydd och håll avstånd. Munskyddet skyddar i viss mån även bäraren beroende på typ av munskydd. 
    Information om ansiktsmasker, mun- och nässkydd samt andningsskydd (Arbetshälsoinstitutet)
  • Se till att ventilationen är god.

Läs mer: Förebyggande av luftvägsinfektioner

Vilka är symtomen på en coronavirusinfektion?

Säsongscoronavirusinfektioner är symtomfria, lindriga eller måttliga infektioner i de övre luftvägarna. 

Vanliga symtom är

  • snuva
  • hosta
  • halsont
  • huvudvärk 
  • feber.

Säsongcoronavirusinfektion kan ibland också förekomma i de nedre luftvägarna och då är sjukdomsbilden bronkit eller lunginflammation. 

Infektioner i de nedre luftvägarna är vanligare hos små barn och äldre människor samt hos personer med hjärt- och kärlsjukdomar eller försvagat immunsystem.

Hur diagnostiseras coronavirus?

Smitta orsakad av säsongscoronaviruset och coronaviruset SARS-CoV-2 kan konstateras inom hälso- och sjukvården med PCR-test eller antigentest. 
Laboratorieundersökningar av säsongscoronaviruset

Det finns också hemtester för SARS-CoV-2-viruset. Antigenhemstestet lämpar sig för konstaterande av akut covid-19-sjukdom. 
Hemtest för coronaviruset

Hur ska coronavirusinfektioner behandlas?

Det finns ingen läkemedelsbehandling mot säsongcoronavirusinfektion, utan behandlingen är symtomenlig. 
Egenvård av luftvägsinfektioner (Hälsobyn)

Det finns läkemedelsbehandlingar mot covid-19 som kan användas för riskgrupper.
Närmare information: Coronaviruset SARS-CoV-2 

Se även