Papegojsjuka

Vad är psittakos?

Psittakos eller papegojsjuka är en luftvägsinfektion orsakad av bakterien Chlamydophila psittaci

Sjukdomen sprids av papegojor, men också av andra tama och vilda fågelarter. 

Hur smittar psittakos?

Psittakos smittar via fåglarnas sekret, till exempel när torkad avföring avger damm i andningsluften. 

Fågeln kan vara sjuk eller en symtomfri bärare av sjukdomsalstraren.

Grupper som löper risk att bli smittade är
fågelägare

 • personer som arbetar i djuraffärer
 • personer som vårdar sjuka fåglar
 • personer som rengör fågelbord till exempel i trädgården. 

Det är ytterst sällsynt att smittan överförs mellan människor. Man kan inte insjukna i psittakos av att tillaga eller äta kött från fjäderfä.

Hur kan psittakossmittan förebyggas?

Det finns inget vaccin mot psittakos. Genomgången sjukdom skapar inte heller immunitet. 

Fågelägare och djurhandlare förebygger psittakos genom att se till att djuren är friska och mår bra, så att de inte kan föra sjukdomen vidare. 

Metoder för att förebygga psittakos:

 • Håll burar rena och vårda sjuka djur. 
 • Undvik dammsugning när du städar fågelburar och fågelbord och använd fuktiga trasor i stället för torra när du torkar av ytor. På detta sätt undviker du att damm från fåglarnas avföring hamnar i andningsluften. 
 • Tvätta händerna noga med tvål och vatten efter att du har hanterat fåglar och deras sekret.
 • Ta på dig skyddshandskar när du hanterar sjuka eller döda fåglar.
 • Andningsskydd ger extra skydd. 

Vilka är symtomen på psittakos?

Inkubationstiden är vanligtvis från fem dagar till två veckor. 

Sjukdomsbilden för psittakos varierar. Symtomen kan likna en lindrig förkylning:

 • feber
 • frusenhet
 • huvudvärk
 • muskelvärk 
 • illamående.

Å andra sidan kan psittakos leda till en allvarlig generaliserad infektion som utöver lunginflammation kan ge hjärt-, lever- eller hjärninflammation.

Hur konstateras psittakos?

Psittakos kan misstänkas utifrån sjukdomsbilden och exponeringsuppgifterna. 

Vid misstanke om psittakos bör den behandlande läkaren kontakta den mikrobiologiska enheten för fortsatta undersökningar.

Hur behandlas psittakos?

Diagnostiserad psittakos behandlas med antibiotika; makrolider eller doxicykliner rekommenderas.

Hur vanligt är det med psittakos och hur sker uppföljningen? 

Enligt internationell forskning orsakar psittakos endast cirka 1 procent av alla fall av samhällsförvärvad pneumoni (lunginflammation) hos människor.

Laboratorier är skyldiga att anmäla mikrobfynd av psittakos till det nationella registret över smittsamma sjukdomar.