Påssjuka

Vad är påssjuka?

Påssjuka är en febril inflammation i spottkörtlarna orsakad av paramyxovirus.

Hur smittar påssjuka?

Smittan överförs som droppsmitta via luftvägarna.

Symtomen uppkommer 14–21 dygn efter smittillfället. Personen är smittsam 1–2 dygn innan symtomen bryter ut och cirka 7 dygn efter debuten för de första symtomen.

Hur kan påssjukesmittan förebyggas?

Påssjuka kan enbart förebyggas genom vaccination.

MPR-vaccinet ger ett bra skydd mot påssjuka. En person som har fått en eller två doser MPR-vaccin kan insjukna i påssjuka. Vaccinerade personer har i regel lindrigare sjukdomssymptom och inga allvarliga följdsjukdomar förekommer.

MPR dvs. vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund

Anvisning om bekämpningsåtgärder i samband med fall av påssjuka (på finska)

Vilka är symtomen på påssjuka?

I den initiala sjukdomsfasen förekommer

  • feber
  • huvudvärk
  • muskelvärk
  • trötthet
  • aptitlöshet
  • sväljningssmärta.

Inom några dagar utvecklas en enkel- eller dubbelsidig svullnad av spottkörtlarna under örat.

En tredjedel av de insjuknade har så lindriga symtom att sjukdomen inte kan särskiljas från en vanlig förkylning.

Vilka är följdsjukdomarna och följderna av påssjuka?

Påssjuka kan orsaka testikelinflammation. Det förekommer i betydligt högre grad hos pojkar som passerat puberteten än hos yngre pojkar.

Hjärninflammation och hjärnhinneinflammation är följdsjukdomar av påssjuka. Påssjuka kan också orsaka

  • äggstocksinflammation
  • hörselskador
  • bukspottkörtel- eller hjärtinflammation.

Hur konstateras påssjuka?

Påssjuka fastställs genom att man påvisar antikroppar mot påssjukevirus i blodprov eller påvisar viruset i svalgprov.

Vid misstanke om påssjuka fastställer THL:s expertlaboratorium diagnosen.

Laboratorieundersökningar av påssjuka

Hur behandlas påssjuka?

Behandlingen är symtomatisk, eftersom det inte finns något antivirusläkemedel som är effektivt mot påssjuka.

Feber och värk kan lindras med febernedsättande eller antiinflammatoriska läkemedel, till exempel paracetamol, ibuprofen eller naproxen. Sängläge minskar huvudvärkssymtom hos feberpatienter.

Hur vanligt är det med påssjuka och hur sker uppföljningen?

Tack vare MPR-vaccinationerna inom det nationella vaccinationsprogrammet har endemisk påssjuka kunnat utrotas i Finland. Varje år konstateras cirka 2–4 fall av påssjuka, där personen har smittats utomlands.

I Finland klassificeras påssjuka som en övervakningspliktig smittsam sjukdom, som läkaren är skyldig att anmäla. Diagnosen på påssjuka måste verifieras med laboratorieprov.

Påssjuka är inte en anmälningspliktig sjukdom i alla europeiska länder, så det finns ingen heltäckande information om sjukdomens förekomst. I EU/EES-länderna har det årligen rapporterats 10 000–20 000 fall av påssjuka de senaste tio åren.

Läs om förekomsten av MPR-sjukdomar i Finland (på finska)