Mykoplasma

Vad är mykoplasma?

Bakterien Mycoplasma pneumoniae orsakar luftvägsinfektioner i synnerhet hos barn i skolåldern och unga vuxna.

Hur smittar mykoplasma?

Bakterien smittar via sekret från luftvägarna. Sjukdomen har en inkubationstid på 1–14 dygn från smitta till de första symptomen.

Mykoplasma kan orsaka epidemier som varar i flera månader till exempel i armén eller i skolor.

Hur kan mykoplasma förebyggas?

Liksom alla luftvägsinfektioner kan mykoplasma förebyggas genom noggrann handhygien och genom att hosta rätt.
Allmänna hygienregler

Vilka är symtomen på mykoplasmainfektion?

Sjukdomen orsakar symtom på luftvägsinfektion:

  • feber
  • hosta
  • illamående
  • huvudvärk.

Under återhämtningen kan utdragen rethosta förekomma.

Mykoplasma kan orsaka luftrörskatarr eller lunginflammation.

Hur konstateras mykoplasmainfektion?

Mykoplasmainfektioner kan påvisas genom undersökning av antikroppar i blodprov.

Hur behandlas sjukdomen mykoplasma orsakar?

Mykoplasma kan behandlas med antimikrobiell behandling. Effektiva antimikrobiella läkemedel är doxycyklin och erytromycin.

Hur vanligt är mykoplasma?

Läs om förekomsten av mykoplasma i Finland (på finska)