Hiv

Vad är hiv?

Hiv är en kronisk infektion som orsakas av humant immunbristvirus.

Den sista fasen av en hivinfektion kallas aids. Då är immunförsvaret är påtagligt nedsatt och den smittade insjuknar i en sjukdom som är associerad till hiv.

Med läkemedelsbehandling kan man effektivt bromsa hivinfektionen och förhindra att sjukdomen utvecklas till aids. De nuvarande behandlingarna kan dock inte få viruset att försvinna från en hivsmittad person.

Hur smittar hiv?

Hiv smittar

 • vid oskyddat sex: vaginala och anala samlag samt munsex
 • via blodet, till exempel när man delar på injektionstillbehör
 • från mamman till barnet. Ett barn kan smittas av en hivpositiv mamma under graviditeten, förlossningen eller amningen.

Även en symtomfri hivinfektion smittar.

Hiv smittar inte i samband med vardagliga kontakter. Smittan kan inte överföras vid beröring, kramar, kyssar och handskakningar eller via kärl, mat eller dryck. Hiv smittar inte heller via insektsbett.

Hur kan hivsmittan förebyggas?

Kondom skyddar mot hiv om den används rätt. I synnerhet vid analsex är det viktigt att utöver kondom dessutom använda ett vatten- eller silikonbaserat glidmedel.

Efter att någon konstaterats vara smittad är det viktigt att personens sexpartner undersöks. På detta sätt kan man undvika ytterligare smittspridning.

Hiv är en av de infektionssjukdomar som screenas vid graviditet. Läkemedelsbehandling mot hiv under graviditeten förhindrar effektivt att smittan överförs från mamman till barnet.

Könssjukdomar och prevention

Prep-läkemedelsbehandling

Prep-läkemedelsbehandling, som ges i förebyggande syfte mot hivexponering, kan förhindra att personer som löper stor risk att få hiv undkommer smitta.

Eftersom prep-behandling inte skyddar mot andra sjukdomar som smittar via sexkontakt eller blod, är det alltid viktigt att använda kondom och rena injektionstillbehör.

Prep-läkemedel (på finska)

Vilka är symtomen på en hivinfektion?

Efter 1–6 veckor från smittillfället uppvisar omkring hälften av dem som smittats symtom på primärinfektion.

Det är fråga om ospecifika symtom som är typiska för en virusinfektion:

 • feber
 • halsont
 • muskelvärk
 • förstorade lymfkörtlar.

Symtomen varar i 1‒ 4 veckor.

Efter de första symtomen är infektionen vanligtvis symtomfri i flera år.

Symtomen för en långt framskriden hivinfektion är feber, viktnedgång och associerade sjukdomar.

Hur konstateras hiv?

Hiv konstateras med antikroppstest i blod.

Man bör ta testet 1–3 månader efter det eventuella smittillfället. Ett negativt testresultat är tillförlitligt först efter 3 månader.

Man kan låta utföra ett hivtest på

 • hälsovårdscentralen – också utanför hemorten
 • polikliniken för könssjukdomar
 • studerandehälsovården
 • FRK:s Pluspunkter
 • hälsorådgivningarna för personer som injicerar droger
 • Hivpoint
 • privata läkarstationer.

Kommunala test- och vårdställen, inklusive teststationer med låg tröskel, är avgiftsfria.

Man kan också ta ett hivtest själv genom att använda ett godkänt hemtest för hiv.
Hemtest för hiv (Hivpoint.fi, på finska)

Ett positivt resultat måste bekräftas med et laboratorietest.
Laboratorieundersökningar av hivvirus vid THL (på finska)

Hur behandlas en hivinfektion?

Det finns ingen behandling som botar en hivinfektion.

Med läkemedelsbehandling kan man dock effektivt förebygga att viruset förökar sig och att sjukdomen utvecklas till aids.

Den förväntade livslängden hos den som smittats med hiv skiljer sig inte i någon större utsträckning från prognosen för den övriga befolkningen, om sjukdomen konstateras och behandlingen inleds i tid.

Undersökning och behandling av hiv är avgiftsfri inom den kommunala hälso- och sjukvården.  

Hur vanligt är det med hivinfektioner och hur sker uppföljningen?

Läs om förekomsten av hivinfektioner (på finska)