Laboratorieundersökningar av påssjuka

THL undersöker endast misstänkta fall av akut påssjuka.

I Finland genomförs laboratorieundersökningar av påssjuka av THL, HUSLAB och ÅUCS Klinisk mikrobiologi. THL fastställer alla misstänkta fall av påssjuka.

 • Sjukdomsklass: övervakningspliktig smittsam sjukdom
 • Stamsamling: ingår i mikrobstamsamlingen i registret över smittsamma sjukdomar
 • Prover som ska skickas in: alla misstänkta fall av påssjuka

Laboratorieundersökningar

 • Antikroppsbestämningar: IgG och IgM
 • Molekylärgenetisk påvisning
 • Molekylärgenetisk typning

Anvisningar för provtagning

Kom alltid på förhand överens om provförsändelser med THL:s virologiska laboratorium.

Vi ber er skicka alla prov som anges nedan:

 • Serum I gärna minst 2 ml
 • Svalgprov kan tas med bomullspinne eller annan pinne som lämpar sig för svalgprovtagning. Lägg två pinnar i samma provrör eller i ett transportrör för virusodlingsprov. Röret ska vara torrt och rent.

Om det är fråga om ett litet barn, ber vi i första hand om ett serumprov och om möjligt också ett svalgprov.

Kompletterande prov

 • Vid behov tas serum II 2–3 veckor efter serum I.

Packning av prov

 • Packa provet helst i en kylförpackning som håller cirka +4 °C
 • Använd en gul- och svartrandig kartong som transportförpackning.
 • Förse transportförpackningen med dekalerna UN3373, BIOLOGINEN MATERIAALI och KATEGORIA B, enligt gällande internationella bestämmelser.
 • Avsändaren betalar portot.
 • Mer detaljerade packningsanvisningar finns i blanketten för provförsändelser och i Postens instruktion om sändning av laboratorieprover.

Postens instruktion om sändning av laboratorieprover (pdf 218 kb)

Provet skickas till adressen

THL
Mikrobiologisk expertis
Virologiska enheten/MPR
PB 30
00271 Helsingfors

Gatuadress

Mannerheimvägen 166
Helsingfors

Kontaktuppgifter

Virologiska prov
E-post mprlabra(at)thl.fi
Tfn 029 524 6116

Mia Kontio
Specialist
tfn 029 524 8365

Anu Haveri
Forskare
tfn 029 524 8833

FINAS och ILAC MRA ackrediteringsmärkena.

THL:s ackrediterade kompetensområde (på finska)

Enheten har ackrediterats av ackrediteringstjänsten FINAS som testlaboratorium T077. Enheten är ackrediterad i enlighet med standard SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 och information om dess kompetensområde finns på webbplatsen för FINAS.

Sekvenseringstjänsterna har anskaffats på entreprenad av Institutet för molekylär medicin i Finland (FIMM).