Klassificering av poliovirus

Det finns 3 serotyper av poliovirus

Poliovirus orsakar polio eller akut poliomyelit. 

Det hör till pikornavirus av arten enterovirus C som bara smittar människor. Poliovirus har tre serotyper: poliovirus 1, 2 och 3 eller PV1, PV2 och PV3.

Utöver vilda poliovirus och virus som används i vacciner förekommer det poliovirus som härstammar från vaccin.

Vilda poliovirus

Naturligt eller vilt poliovirus (WPV, wild poliovirus) är ett poliovirus som cirkulerar naturligt bland människor. 

Som vilda poliovirus räknas också sådana poliovirusstammar med försvagad sjukdomsalstrande förmåga som inte har fått licens att användas i vaccin som innehåller levande poliovirus. Dessa är poliovirus av stammarna Cox/Lederle och Koprowski/Wistar.

Virus från poliovaccin

I orala poliovirusvaccin (OPV, oral polio vaccine) ingår levande poliovirus med försvagad sjukdomsalstrande förmåga. 

De försvagade virus som ingår i de orala vaccin som godkänts av de nationella läkemedelsverken är poliovirus från Sabin-stammen (OPV/Sabin strains).

Poliovirus som påminner om vaccinvirusen (OPV-like poliovirus) är poliovirusstammar som till sin nukleotidsekvens skiljer sig mindre än 1 % (PV1 och PV3) eller 0,6 % (PV2) från det ursprungliga Sabin-vaccinviruset. De förökar sig och utsöndras från människans tarm under en kort tid efter OPV-vaccination. 

I Finland används inaktiverat poliovaccin (IPV, inactivated polio vaccine) som injiceras i muskeln eller under huden. Avdöda poliovirus i vaccin förökar sig inte och utsöndras inte och kan inte orsaka poliosjukdom.

Poliovirus som härstammar från vaccin

Poliovirus som härstammar från vaccin (VDPV, vaccine-derived poliovirus) är ett muterat virus som förökar sig i människan och härstammar från vaccin som innehåller levande poliovirus. 

Virusets genom skiljer sig till sin nukleotidsekvens minst 1 % (PV1 och PV3) eller 0,6 % (PV2) från viruset i vaccinet. 

Poliovirus som härstammar från vaccin kan uppstå när ett levande virus med försvagad sjukdomsalstrande förmåga i ett OPV-vaccin förökar sig länge i tarmen. Till följd av mutationer kan viruset återfå sin sjukdomsalstrande förmåga och kan orsaka sjukdom med förlamningssymtom. 

Hos personer med immunbrist kan viruset föröka sig och utsöndras i avföringen i flera år. Medan ett virus förökar sig över lång tid samlar det ursprungliga vaccinvirusets genom på sig mutationer (iVDPV). 

Poliovirus som härstammar från vaccin kan börja cirkulera bland människor i befolkning med bristfälligt vaccinationsskydd mot polio. Dessa cirkulerande poliovirus som härstammar från vaccin (cVDPV; circulating vaccine-derived poliovirus) kan orsaka akut poliomyelit eller en polioepidemi. 

Utöver cirkulerande och ovanliga virus som personer med immunbrist utsöndrar påträffas även poliovirus som härstammar från vaccin och som inte kan påvisas ha en epidemiologisk koppling (aVDPV, ambiguous vaccine-derived poliovirus). Även dessa virus sannolika ursprung kan i allmänhet härledas från deras genetiska egenskaper.