Nationell uppföljning av fästingburen hjärninflammation (TBE)

I Finland anmäls alla fynd av TBE-antikroppar till registret över smittsamma sjukdomar. THL eller enheten för smittsamma sjukdomar i hemkommunen intervjuar personer som insjuknat per telefon. Kontaktuppgifterna fås från den enhet som vårdat patienten med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar.

Det huvudsakliga syftet med intervjun är att utreda den mest sannolika smittplatsen för fästingburen hjärninflammation. Genom att följa upp dessa fastställer THL riskområden för fästingburen hjärninflammation och ger områdena vaccinationsrekommendationer. Dessutom fastställs de områden som ska anslutas till det nationella vaccinationsprogrammet utifrån uppföljningen.

Under intervjun:

  • frågar vi om dina symtom
  •  frågar vi om en eventuell TBE-vaccinationsserie
  • strävar vi efter att så noggrant som möjligt utreda den mest sannolika smittplatsen (t.ex. adressuppgift)
  • frågar vi om hur du vistats i naturen under en månad innan de första symtomen börjar

Vi strävar efter att skicka ett textmeddelande till de intervjuade där vi informerar om den kommande kontakten. Om du vill kan du svara på meddelandet och föreslå en tid som passar dig bättre.