Vanliga frågor om fästingburen hjärninflammation

Hur många olika typer av fästingburen hjärninflammation och TBE finns det?

Det finns tre typer av TBE-virus:

  • europeisk eller västlig
  • sibirisk och
  • Fjärran östern-typ.

I Finland förekommer både den europeiska och den sibiriska typen, men inte Fjärran östern-typen.

Orsakar alla virustyperna lika allvarlig sjukdom?

Forskning visar att den infektion som orsakas av viruset av Fjärran östern-typ är den mest allvarliga.

Det finns även tecken på att den sibiriska virustypen oftare utvecklar kronisk eller progressiv sjukdom än vad den europeiska typen gör. Det behövs dock mer forskning om kopplingen mellan hur allvarlig sjukdomen är och virustypen.

Kan de olika typerna skiljas åt via laboratorietester?

Vid fästingburen hjärninflammation bildas antikroppar som kan undersökas med hjälp av ett blodprov. Det går även att undersöka antikropparna i ryggmärgsvätska.

Vid de laboratorier som utför TBE-diagnostik kan inte de olika virustyperna skiljas åt med de nuvarande laboratoriemetoderna. Metoderna utvecklas dock, och i framtiden kan typning bli rutin.

Vilken virustyp sprider taigafästingen?

I Finland förekommer två fästingarter som sprider sjukdomar: vanlig fästing (Ixodes ricinus) och taigafästing (Ixodes persulcatus).

En lekman kan inte skilja mellan en taigafästing och en vanlig fästing. I naturen förekommer de på samma områden. Båda arter har samma värddjur:

  • vilda däggdjur
  • sällskaps- och husdjur
  • människor.

Taigafästingen kan sprida både den europeiska och den sibiriska virustypen. Båda virustyperna kan även förekomma hos den vanliga fästingen.

Man ska dock komma ihåg att bara omkring 1 procent av fästingarna i riskområdena bär på virus. Hos fästingar är borreliabakterien betydligt vanligare än TBE-viruset.

Skyddar vaccinet mot fästingburen hjärninflammation mot alla virustyper?

Ja, det gör det. Virustyperna är så nära besläktade att antikropparna korsreagerar bra mellan de olika typerna.

De TBE-vaccinpreparat som används i Finland innehåller hela, inaktiverade virus av europeisk typ. Förutom akut sjukdom förebygger vaccinet också långvariga neurologiska problem, såsom minnesstörningar och koncentrationssvårigheter.

När man har haft sjukdomen får man ett livslångt skydd eller immunitet mot den.

TBE-vaccin dvs. ”fästingvaccin”